Administrasjon

Rådmann Steinar Dalland

Rådmann.jpgRådmannen er øvste administrative leiar i kommunen. Han er óg personalsjef og formannskapssekretær.

I sitt daglege virke er rådmannen lokalisert i sentraladministrasjonen. Denne delen av administrasjonen er samansett av formannskaps-/rådmannskontoret og økonomiavdelinga. Eigedomsskattekontoret ligg i dag i sentraladministrasjonen.

Strategisk leiarteam

Strategisk leiarteam er sammensatt av:

Rådmann
Assisterande rådmann
Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef helse og omsorg
Økonomisjef
Kommunalsjef teknisk

Rådmannskontorets hovudoppgåver

 • Tilsyn med heile den kommunale forvaltinga og drifta
 • Samordna og koordinera kommunen si verksemd på alle område
 • Organisasjonsutvikling og personalarbeid
 • Løn
 • Planarbeid
 • Årsmelding
 • Budsjett
 • Økonomiplanarbeid
 • Næringsutvikling
 • Koordinering av flyktningarbeid
 • Kultur
 • Miljø
 • Eigedomsskatt

Sentraladministrasjonen har sekretærfunksjonen for kommunestyre, formannskap, valstyre, eldreråd, forhandlingsutval, administrasjonsutval, arbeidsmiljøutval, beredskapsråd, m.v.

Organisasjonskart_968x544