Skatteoppkrevjar

Skatteetaten har no ansvaret for dei oppgåvene som tidligare låg til skatteoppkrevjaren  i kommunen. Det betyr at det ikkje lenger er skatteoppkrevjar (kemner) i kommunen.

Skatteetaten har med dette et heilskapleg ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Lenkje til skatteetaten.no

Kontakt oss

Skatt

Telefon: 800 80 000
Post:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO
www.skatteetaten.no/kontakt/

Relaterte artiklar