Personal

Hovudoppgåver:

Under personal ligg følgjande hovudoppgåver:

 • Arbeidsavtalar
 • Bedriftsintern attføring/oppfølging sjukemelde
 • Drift av internkontrollsystem for helse, miljø og tryggleik
 • Drøftingar og samarbeid med fagforeiningane
 • Gje råd og rettleiing til leiarar og tilsette
 • Informasjon til etatane
 • Opplæring
 • Organisasjonsutvikling
 • Permisjonssøknader
 • Rekruttering
 • Saksførebuing arbeidsmiljøutval, administrasjonsutval, forhandlingsutval,
  tilsetjingsutval, akanutval m.fl.
 • Stillingsannonsar
 • Tilsetjingar
 • Tolking av avtaleverk
 • Utvikling og ajourhald av aktuelle reglement og retningsliner
 • Velferdstiltak
 • Verne- og miljøarbeid

 

KLP - Kontakt

KLP-kontakt: Tonje Aakre

Dersom du har spørsmål vedkomande Kommunal Landspensjonskasse kan du kontakta henne på e-post her eller tlf. 53 43 70 19. Arbeidstakarar som har planar om å søkja om AFP eller alderspensjon i KLP må ta kontakt med Tonje Aakre, helst ca. 4 md. i førevegen.

Du kan gå inn på KLP sine heimesider: www.klp.no, og få generell informasjon om pensjon, skadeforsikring, eigedom, finans, lån mm.

Kommunal landspensjonskasse har også utarbeidd ei side som heiter Mi side KLP. Sjå lenkje til høgre. Der kan du som medlem i pensjonskassen logga deg på kva tid du måtte ønskja for å:

 • sjå pensjonsoppteninga di
 • sjå den framtidige pensjonen din
 • finna relevant informasjon om pensjon
 • søkje om pensjon

 

SPK-Kontakt

Astrid Heldal er kontaktpunkt mot Statens pensjonskassse.

Ved innlogging på "Mi side" på SPK, finn du ei lenkje til høgre der du kan sjekka bustadlånet ditt, simulera alderspensjnen din, sjekke opptjeningstid og få oversikt over saker og henvendingar som er til handsaming hos Statens pensjonskasse.

 

Hovudverneombod:

Hovudverneombod i Tysnes kommune er Synnøve Uglehus Sundal.