Reglement, retningsliner og rutiner

arbeidsmijøutvalg.jpg

Her ligg Tysnes kommune sine retningslinjer for tilsette og folkevalgte. Retningslinjene skal til ei kvar tid vere oppdatert med siste versjon.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal