Tildeling frå Tysnes Herred Vel

Styre i Fondet til Tysnes Herreds Vel har i møte 12. august vedteke ei ramme for tildeling frå fondet i 2019 tilsvarande kr. 10.000,-
Økonomi

Tysnes herreds vel - tildelte midlar 2017

Styre i Tysnes herreds vel hadde møte torsdag 8. august 2017 på rådhuset, Uggdal Desse søkjarane vart tildelt midlar i 2017:
 

Informasjon

Her finn du statuttar for Tysnes herreds vel - og protokollar frå tildelingsmøta.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal