Tildeling frå Tysnes Herred Vel

Styre i Fondet til Tysnes Herreds Vel har i møte 12. august vedteke ei ramme for tildeling frå fondet i 2019 tilsvarande kr. 10.000,-

Det er gjort slike tildelingar:

 

Søkjar                                                          Føremål                                                           Beløp

Uggdal og Reksteren sokneråd              Kandelaber                                                      7000,00,-

Sør-Reksteren bedehuslag                      Benk                                                                  3000,00

 

Styre har von om at tildelinga kjem til nytte. Styre har elles vurdert at det med dagens renteinntekter truleg ikkje vil verta gjort tildelingar for 2020.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal