Malkenestangen

Kunngjering av godkjend reguleringsplan Malkenestangen

27. mai 2019
Kommunestyre har 14.05.2019 med heimel i § 12-12 i Plan- og bygningslova godkjent reguleringsplan for Malkenestangen, gnr. 121 bnr. 5, m.fl. med tilhøyrande plankart og f...
 

Kontakt oss

Planar

Telefon: 92 26 14 13

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal