Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Kart høgdegrunnlag

Nytt høgdegrunnlag i kartdata i Tysnes kommune

Kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane er i ferd med å gå over til nytt nasjonalt høgdegrunnlag NN2000. Tysnes kommune innfører NN2000 den 29.07.2015. 
Kart

Kommunekart på App

Etter at kommunen har hatt «www.fonnakart.no» som publikumsløysning for innbyggarane i mange år, kan me no også tilby ein app tilpassa for bruk på mobil eller nettbrett. ...
Kart

Kvalitetsheving av matrikkelen

Tysnes kommune, kart og oppmåling, underrettar om kvalitetsheving av matrikkeldata i høve til matrikkellova § 26 og matrikkelforskrift § 10 (2). Massivregistrering omfatt...
 

Arealplanar og planregister

Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordna oppgåveløysing i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursane i kommunen, o...

Kontakt oss

Kart og oppmåling

Telefon: 53437000

Telefax: 53437101

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal