Oppmåling

Oppmålingstenesta

Kart- og oppmålingsavdelinga er kommunen si fagavdeling for kartverk og oppmåling.

Oppmålingsutstyr

Lovgrunnlag

Norges lover

Kontakt oss

Kart og oppmåling

Telefon: 53437000

Telefax: 53437101

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal