Oppmålingsutstyr

Oppmålingstenesta

03. desember 2014
Kart- og oppmålingsavdelinga er kommunen si fagavdeling for kartverk og oppmåling.
Grensermerke

Sakstypar unnateke handsaming etter plan- og byggningslova

09. oktober 2014
Følgjande sakstypar er unnateke handsaming etter plan- og byggningslova.
Paragraf

Sakstypar som krev løyve etter plan- og byggningslova

09. oktober 2014
Følgjande sakstypar må ha godkjenning etter plan- og byggningslova kapittel 20.
Norges lover

Lovgrunnlag

09. oktober 2014

Kontakt oss

Kart og oppmåling

Telefon: 53437000

Telefax: 53437101

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal