Møteplan 2020

06. mars 2020
Her finn du ei oversikt over planlagde møter i kontrollutvalet 2020.
 

Møteplan 2019

08. oktober 2019
Her finn du ei oversikt over planlagde møter i kontrollutvalet i 2019.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal