Møteplan 2019

Her finn du ei oversikt over planlagde møter i kontrollutvalet i 2019.

Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2019

 

Dato:

Merknad:

05.03.19

 er avvikla
 01.04.19

 er avvikla

22.05.19

 er avvikla

 19.09.19

Avlyst. Nytt møte 11.10.19

11.10.19 Siste møtet med noverande kontrollutval

28.11.19

Konstituerande møte nytt kontrollutval

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal