Møteplan 2023

Møteplan for Kontrollutvalet i 2023:

09.02.23

30.03.23 - avlyst grunna få saker

11.05.23

05.10.23

23.11.23

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal