Møteplan 2021

Her finn du ei oversikt over planlagde møter i kontrollutvalet 2021.

Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2021

Dato:

Merknad:

18.02.21

 
 22.04.21

 

20.05.21

 

 14.10.21

 

  25.11.21  

 

 

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal