Frivilligsentral logo

Frivilligprisen 2016

Kirsten Nesse er vald som mottaker av prisen og dei som nominerte henne framhever hennas innsats som frivillig m.a med dette:
Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann 2016

For å setje søkelyset på branntryggleik i heimen, arrangerast kampanjen Aksjon bustadbrann i desember. Aksjon bustadbrann er ein del av «Alt vi kan mot brann», som er ei nasjonal satsing på brannføreb...
Barn på skøyter

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Tysnes kommune ønskjer hjelp frå friluftsinteresserte innbyggjarar for å auke kunnskapen om område nytta til friluftslivsføremål, og såleis ta vare på befolkninga sine moglegheiter til å drive eit var...
Økonomi

Budsjett 2017 - økonomiplan 2017 - 2020

Budsjett 2017 - økonomiplan 2017 - 2020 skal handsamast i kommunestyret 13. desember 2016.
Logo NAV

Nav Tysnes held stengt fredag 9. desember 2016.

Nav Tysnes held stengt fredag 9. desember 2016 grunna regional opplæring. Ta kontakt med kontaktsenteret for spørsmål knytta til di sak, evt nav.no
Sjå alle nyhende ››