Økonomi

Tysnes herreds vel - tildelte midlar 2017

Styre i Tysnes herreds vel hadde møte torsdag 8. august 2017 på rådhuset, Uggdal Desse søkjarane vart tildelt midlar i 2017:
Val logo svart

STORTINGS- OG SAMETINGSVALET 2017 - TYSNES KOMMUNE - RØYSTA HEIME

Stortings- og sametingsvalet er måndag 11.september. Dersom du ikkje kan møta opp i vallokalet på valdagen på grunn av sjukdom eller ufør­leik, kan du søkja til valstyret og be om å få røysta heime...
Valurne

Førehandsrøystinging!

Dersom du ikkje kan møta fram i røystelokala på røystingsdagen, kan du no røysta på førehand. Du kan førehandsrøysta i den kommunen du sjølv ønskjer. Dersom du førehandsrøyster i ein annan kommune enn...
Ever changing teenager

Skulestart 17. august

Skulane tek til 17. august Onarheim skule startar elevane klokka 08.10 Tysnes skule startar elevane klokka 08.05 Uggdal skule startar elevane 08.15. 1. klassingane startar klokka 09.00
Våge plan

Departementet godkjennar Tysnes kommune sin reguleringsplan for Våge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent områdereguleringa for Våge sentrum med nokre mindre endringar.
Sjå alle nyhende ››