skogbrannfare

SKOGBRANNFARE- Fire hazard - Brandgefahr - Zagrożenie pożarowe

Det er stor skogbrannfare i området og brannvesenet ønskjer  å kome med informasjon og presisering om kva reglar som gjeld:
Årbakka

Offentleg ettersyn - Kommuneplanen sin samfunnsdel 2018 - 2030

Foto: Carl Othar Olsen Kommunestyre gjorde i møte 19.6.2018 vedtak med heimel i §§ 11-2 og 11-14, om  at framlegg til kommuneplan sin samfunnsdel skal leggjast ut til offentleg ettersyn.
Bål

Auka skogbrannfare

Finværet fortset og skogbrannfareindeksen kryp oppover.
antonmindes

Kandidatar til Anton Mindes Ærespris

Styret i Hordaland Landbruksselskap har ikkje fått inn nok kandidatar til den tradisjonelle Æresprisen for framifrå gardsdrift. Fristen for å melde inn kandidatar er difor utvida.
Helse Fonna

Velkommen til erfaringskafe ved Stord DPS/BUP

Et tilbod for deg som ynskjer sosialt samvær, kanskje ein prat med nokon andre som har erfart psykisk sjukdom.
Sjå alle nyhende ››