Bowling

Mellombels endra telefonnummer til bowling.

I tida 18.01 - 18.02 skal følgjande telefonnummer nyttast ved bestilling av bowlingbanar:  918 44 394.
Skiføre Løkjen

Kulturmidlar til idrett 2017

Me minner om at fristen for idrettslaga til å sende inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 15.02.17. Fristen er endeleg.
Logo NAV

Opningstider ved NAV Tysnes

Opningstider ved Nav Tysnes: NAV Tysnes har følgjande opningstider:
Frikort

Frå 2017 slepp du å søkje om frikort for helstenester

Frikort for eigenandelstak 2 er autmatisert frå 1.januar 2017. Frå denne datoen slepp du å søkje om frikort for helstenester.
Barn i leik med voksen

Søknad om barnehageplass

Søknadsfrist for hovudopptaket i barnehagane er 1.februar.
Sjå alle nyhende ››