Bål

Totalforbod mot bålbrenning og bruk av open eld

Med bakgrunn i det fine været er det fortida svært tørt i terrenget og det vert innført generelt forbod mot bålbrenning  og bruk av open eld i Tysnes Kommune fram til det kjem nedbør av betydning.
eiendomsskatt

Kunngjering om utskriven eigedomsskatt 2018

Skattelista for 2018 er lagt ut i resepsjonen på Rådhuset
Kystsogevekene1

Kystsogevegene - invitasjon til møte

Det vil bli orientering om kva Kystsogeveneke arbeidar med for tida ved leiar Kjell Magnus Økland  
Bilete Planområde

Uggdal bustadområde - kunngjering av godkjend plan.

Kommunestyret har 13.02.2018 med heimel i § 12- 12 i Plan og bygningslova godkjent detaljreguleringsplan for Uggdal bustadområde, del av gnr.66 bnr. 4,6 mfl. med unntak av 4 avgrensa areal langs elv o...
Logo Atheno

Næringssamling på Mandelhuset

Torsdag den 22. mars inviterer Tysnes kommune og Atheno til næringssamling på Mandelhuset i Våge.
Sjå alle nyhende ››