Mobilnettet i drift igjen

Telenor melder at feilen er retta kl. 12.18 på laurdag og at alle på Tysnes no har mobil- og breibandsdekning.
flyktningkonsulent

Ny flyktningkonsulent

Silje Lunde har starta i stillinga som flyktningkonsulent og er allereie kome godt inn i dei ulike arbeidsoppgåvene.
Trafikksikring

Trafikksikringsplan - offentleg høyring

Formannskapet har i møte 8.3.2017 vedteke med heimel i § 11-14 i plan- og bygningslova, at kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020/24 vert lagt ut til offentleg høyring.
Logo NAV

Nytt frå NAV

Frå 3. april 2017 skal NAV ha hovudvekt på oppfølging og arbeidsretta aktivitet. Dersom du ønskjer å snakke med din kontaktperson må du ha timeavtale.
Årbakka

Kulturmidlar 2017

Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturformidling, kulturvern, litterat...
Sjå alle nyhende ››