Bilete Reiso kunstgrasbane

Spelemidlar og leiaropplæringsmildar

Søknadsfrist for begge tilskota 15.11.2016
Pengar

Arbeid med budsjett og økonomiplan

Det vert no arbeid med budsjett og økonomiplan for 2017  til 2020.
Marknadsføringskurs

Marknadsføringskurs for etablerarar

Vurderer du å starte eigen bedrift? Då er dette eit kurs som kan vera nyttig for deg slik at du når ut til kundane dine. Det vert lagt vekt på marknadsføring knytt til sosiale mediar.
Epos logo

Bokbåten "Epos" vitjar Tysnes

Tysdag 29.november vitjar "Epos" både Onarheim og Lunde.
DSB

Ta kjøkkenpraten for betre branntryggleik

Personar over 70 år har fire til fem gongar høgare risiko for å omkome i brann enn resten av befolkninga. Laurdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er eit fint høve til å snakke med dei eldre slektninga...
Sjå alle nyhende ››