Helsekort

800 000 nordmenn må fornye Europeisk helsetrygdkort i år

Europeisk helsetrygdkort hjelper kvart år tusenvis av norske turistar på ferie i EØS-land. Kortet varer i tre år. For tre år sidan vart det utstedt 800 000 kort. Disse må fornyast i 2016.
Noregs lover

Meddommarar

Tysnes kommunestyre skal i møte 16. juni 2016 velja meddommarar til Gulating lagmannsrett, til Sunnhordland tingrett og til Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett. Meddommarane skal veljast for pe...
Bål

Oppheving av totalforbod mot open eld

Grunna nedbør siste dagane går ein no over til ordinære bålreglar. MELLOM 15.04 OG 15.09 ER DET FORBODE Å GJERA OPP ELD NÆR SKOG OG I ALL ANNAN UTMARK UTAN LØYVE FRÅ KOMMUNEN.
Spørsmålsteikn

Kommunesamanslåing - framlegg til intensjonsavtale

Forhandlingsutvalet for Os, Fusa og Tysnes har no lagt fram eit framlegg til intensjonsavtale. Avtalen skal handsamast i ekstraordinært kommunestyremøte 18.mai
Atheno

KVA MULIGHEITER FINNES FOR TILSKOT OG LÅN TIL NYE PROSJEKT?

Vil du vite meir om muligheitene for lån og tilskot til prosjekt i di bedrift? Meld deg på vårt arrangement, og få nyttig informasjon frå Innovasjon Norge Hordaland, Forskingsrådet og GCE Subsea.   ...
Sjå alle nyhende ››