Stengt for gjennomkjøring

Stenging av Landavegen

Frå onsdag 19. september vert Landavegen stengd for gjennomkøyring.
Vasskran

Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø

  Formannskapet vedtok i møte 11.9.2018 å leggje framlegg til kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø ut til offentleg ettersyn.  
Omsorg

Nye kontaktnummer til vakthavande Open Omsorg

Eksisterande nummer vil bli fasa ut etter 01.10.2018
Haugaland kraft

Høyring av melding og invitasjon til møte - 132kV Langeland - Otteråi

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke melding frå Haugaland Kraft Nett om bygging av ein ny 132 kV leidning mellom Langeland og Otteråi i Tysnes og Austevoll kommunar i Hordaland fyl...
Alsaker laksemerder

Høyring - Søknad om auka areal i anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet 28396 Lindarholmen

Tysnes Fjordbruk AS søkjer om endra anleggskonfigurasjon ved etablert lokalitet 28396 Lindarholmen i Tysnes kommune. 
Sjå alle nyhende ››