Utsiktsrydding

Millionar til utsiktsrydding i Hordaland

Landbruks- og matdepartementet har fastsett forskrift om tilskot til utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap.
Kystsogevekene

Kystsogevekene og kulturminnedagane 2016 på Tysnes

Her finn du oversikt over arrangementa på Tysnes i samband med kystsogevekene 2016  
Fosterheim

Tysnes barnevernteneste søkjer besøksheim

Tysnes barnevernteneste søkjer etter besøksheim i høve til born i alderen 1-4 år. Me treng vaksne med tid, rom og overskot i helger, samt til eventuell bistand på ettermiddagstid/timesavlastning.  
WebInnsyn

Ulike kartklientar til bruk for publikum

Tynes kommune driftar ulike kartklientar til bruk for publikum.
HFK logo

Regional planstrategi 2016 - 2020 - offentleg ettersyn

Hordaland fylkeskommune har fremja eit forslag til regional planstrategi for 2016 - 2020.
Sjå alle nyhende ››