Logo NAV

NAV stengt fredag 6.april

På grunn av intern opplæring held NAV Tysnes stengt fredag 6. April. For søknader og spørsmål visast det til NAVs sjølvbeteningsløysingar på www.nav.no og NAVs kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33.
Årbakka

Kulturmidlar 2018

Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturformidling, kulturvern, litterat...
Bål

Totalforbod mot bålbrenning og bruk av open eld

Med bakgrunn i det fine været er det fortida svært tørt i terrenget og det vert innført generelt forbod mot bålbrenning  og bruk av open eld i Tysnes Kommune fram til det kjem nedbør av betydning.
eiendomsskatt

Kunngjering om utskriven eigedomsskatt 2018

Skattelista for 2018 er lagt ut i resepsjonen på Rådhuset
Kystsogevekene1

Kystsogevegene - invitasjon til møte

Det vil bli orientering om kva Kystsogeveneke arbeidar med for tida ved leiar Kjell Magnus Økland  
Sjå alle nyhende ››