Økonomi

Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021

Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021 skal handsamast i kommunestyret 12. desember 2017.
vigsle

Frå 1. januar 2018 kan du gifta deg borgarleg i Tysnes kommune.

Alle som ønskjer det kan gifta seg i Tysnes kommune. Det er tre funksjoner i kommunen som har vigselsmyndighet: ordførar, varaordførar og rådmann.
Konsert i Kjeviko Tysnesfest

Kulturprisen 2017

Det skal delast ut kulturpris for 2017. Prisen vert delt ut til lag eller einskildpersonar som har gjort ein særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i kommunen. Alle har høve til å foreslå kandi...
Kart Hopssundet

Reguleringsplan Hopssundet - mindre endring

Planavdelinga, Tysnes kommune har 30.10.2017  godkjend på delegasjon ei mindre endring i reguleringsplanen for Hopssundet
Sjå alle nyhende ››