25. nov. 2021 kl. 16:04

Koronainformasjon

Les mer
Brannkorpset

Open dag på brannstasjonen i Tysnes

350 brannstasjonar over heile landet opnar portane for små og store laurdag 21. september. I vårt distrikt kan du besøke brannstasjonen i Eredalen, Hollekjevegen 155. Nye...
Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann 2016

For å setje søkelyset på branntryggleik i heimen, arrangerast kampanjen Aksjon bustadbrann i desember. Aksjon bustadbrann er ein del av «Alt vi kan mot brann», som er ei ...
DSB

Ta kjøkkenpraten for betre branntryggleik

Personar over 70 år har fire til fem gongar høgare risiko for å omkome i brann enn resten av befolkninga. Laurdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er eit fint høve til å s...
Tilsyn brannvern

Tysnes brann og redning informerar

Vestnorske  feietenester vil på  vegner av Tysnes kommune  utføra tilsyn i bustad i  områda Uggdalsdalen  - Reiso – Dalen – Hollekje – Dalland – Våge  (inkl Lande, Vee, T...