Brannkorpset

Open dag på brannstasjonen i Tysnes

16. september 2019
350 brannstasjonar over heile landet opnar portane for små og store laurdag 21. september. I vårt distrikt kan du besøke brannstasjonen i Eredalen, Hollekjevegen 155. Nye...
Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann 2016

02. desember 2016
For å setje søkelyset på branntryggleik i heimen, arrangerast kampanjen Aksjon bustadbrann i desember. Aksjon bustadbrann er ein del av «Alt vi kan mot brann», som er ei ...
DSB

Ta kjøkkenpraten for betre branntryggleik

29. september 2016
Personar over 70 år har fire til fem gongar høgare risiko for å omkome i brann enn resten av befolkninga. Laurdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er eit fint høve til å s...
Tilsyn brannvern

Tysnes brann og redning informerar

16. mars 2015
Vestnorske  feietenester vil på  vegner av Tysnes kommune  utføra tilsyn i bustad i  områda Uggdalsdalen  - Reiso – Dalen – Hollekje – Dalland – Våge  (inkl Lande, Vee, T...