Skule

Skulestart

Sjå kva tid elevane skal møte til fyrste skuledag, måndag 15. august
Illustrasjonsbilete

Ønsker du å forstå barnet ditt betre?

Cos-p - kursstart i september.
Illustrasjonsbilete eit barn som ser ut gjennom vindauget

Coolkids

Meistringskurs for barn på mellomtrinnet.
Utsnitt Foto Edvard Tysens

Me søkjer etter nye rektor til Tysnes skule

Sjå kva Kari Pettersen har  seie om si tid i rektorstillinga.

Kontakt oss

Born og utdanning

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal