Skule

Skulestart

Tysnes skule

Alle elevane møter kl. 08.05

Elevane vert henta på skuleplassen av kontaktlærar

Uggdal skule

2.-4. klasse startar skuledagen kl. 08.10

1. klasse møter kl. 09.00

Onarheim skule

2.-7. klasse startar skuledagen kl. 08.10

1. klasse møter kl. 09.00

 

Føresette til 1. klassingane er velkomen til å vera med på starten av dagen.

 

Vel møtt til eit nytt skuleår!

Kontakt oss

Born og utdanning

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal