Helse

I 1. høgda i rådhuset finn du helseavdelinga. Kontora for dei ulike tenestene er samlokalisert. Ved fellessekretariat vil du få informasjon om kvar dei ulike tenestene held til.

Helseavdelinga har ansvaret for:

  • Legekontor
  • Legevakt
  • Miljøretta helsevern
  • Helsestasjon
  • Jordmor
  • Fysioterapi
  • Ergoterapi
  • Psykisk helse

Vil du snakka med fagpersonane i dei ulike tenestene, bør du gjera avtale på førehand.