Legekontor

Tysnes legekontor

27. august 2014
Tysnes legekontor har som oppgåve å gje brukarane tilbod både i form av legetenester på dagtid og akutt hjelp på kveld og natt. I tillegg har legane tilsynsverksemd for p...

Kontakt oss

Tysnes legekontor

Telefon: 53437080
Telefax: 53437081
Nødtelefon 113
Legevakt: 116117
Timebestilling pasientsky

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

Ekspedisjonstid: kl. 09.00 - 14.00

Telefontid: kl. 08.15 - 11.00 og kl. 13.00 - 14.00