Bipolarforeningen

Nye treffstadar for personar med bipolar liding og deira pårørande

13. februar 2017
Treffa er opne og krev ikkje medlemskap i foreininga, eller påmelding.
 

Psykisk helse

16. oktober 2014

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
Legevakt: 116117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal