Logo NAV

Nytt frå NAV

21. mars 2017
Frå 3. april 2017 skal NAV ha hovudvekt på oppfølging og arbeidsretta aktivitet. Dersom du ønskjer å snakke med din kontaktperson må du ha timeavtale.
Terning

Nav Tysnes får terningkast fem!

03. mars 2017
Brukarundersøkinga for Nav Tysnes i 2016 viser at Nav Tysnes leverer gode tenester til innbyggjarane i kommunen. Tysnes ligg blant dei fem høgst rangerte kontora i Hordal...
Logo NAV

Opningstider ved NAV Tysnes

12. januar 2017
Opningstider ved Nav Tysnes: NAV Tysnes har følgjande opningstider:
 

NAV/Sosial

09. desember 2014
Krisesenter vest IKS

Krisesenter Vest IKS

10. februar 2015
Er du blitt utsett for vald? Ta kontakt så kan me saman prøva å finna løysningar. Målgruppe: Kvinner, menn og born som er utsette for vald eller truslar om vald i n...

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53437060
Telefax: 53437011
Legevakt: 116117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal