Uggdal

Planprogram - Kommuneplan, rullering av samfunnsdel 2016 - 2028

Tysnes kommune har i kommunestyre sitt møte 13.desember d.å. gjort vedtak om å leggja planprogram for rullering av kommuneplanen sin samfunnsdel 2016 - 2028 ut til offentleg ettersyn.

Planframlegget vert kunngjort i Bladet Tysnes 29.12 d.å.  Alle dokument i saka er lagt ut til offentleg ettersyn i resepsjonen på rådhuset.

Innspel til planen kan sendast til Tysnes kommune, Uggdalsvegen 301, 5685 UGGDAL, eller på epost til post@tysnes.kommune.no innan 9.februar 2017.

Kontakt oss

Planar

Telefon: 53437102

Telefax: 53437101

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal