Nye byggeregler

Endring i byggjereglar frå 1.juli 2015

Fleire tiltak vert med dei nye reglane unnateke søknadsplikt.  Men det er viktig å merke seg at tiltaka ikkje må vere i strid med gjeldande plan for området, eller anna r...
 

Tiltak som ikkje er søknadspliktige

Ein del mindre tiltak kan vera unnateke søknadsplikt såframt dei er i samsvar med plan og forskrifter.

Kontakt oss

Byggjesaker

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal