Tiltak som ikkje er søknadspliktige

Ein del mindre tiltak kan vera unnateke søknadsplikt såframt dei er i samsvar med plan og forskrifter.

Sjå Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve under Tenesteskildring og "Bygg utan å søke" under lenkjer i menyen til høgre.