Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Teneste for funksjonshemma

Ansvaret for tenestene for funksjonshemma ligg til pleie- og omsorg.

Tenestene omfattar

  • Tilbod om miljøtenester/omsorgstilbod
  • Dagsentertilbod
  • Støttekontakt og avlastning
  • Butilbod - bygging og tilrettelegging

Våre avdelingar har følgjande telefonnummer:
Haugen bufellesskap, tlf. 53 43 21 64
Vågsmarka bufellesskap, tlf. 47 51 26 24
Dagsenter, tlf. 53 43 71 05

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
Legevakt: 116117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal