Dagsenteret held til i 2. høgda i Grendatun, og gjev integrert opplærings- trenings- og sysselsetjingstilbod til menneske med psykisk utviklingshemming. Her driv dei med ulike aktivitetar som:

  • Småproduksjon; støyping av lys. drops-laging, veving, strikking, dekorasjonar m.m.
  • Trim/turgåing/basseng/
  • Kafè/kantinedrift i 1. høgda i Grandatun
  • Samarbeid med Vedsentralen, vedproduksjon

Dagsenteret har eit nært samarbeid med personalet i bustadene for å gje målgruppa best mogeleg totaltilbod.

Lovheimel                                                                                                                                                                                                                                           Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1, § 3-3.