Koronainformasjon

Les mer

Plasstillitsvalde i Tysnes kommune

Lista er utarbeidd på bakgrunn av mottekne skriv frå organisasjonane

Oversyn over plasstillitsvalde i Tysnes kommune Oppsummering: Oversyn over arbeidsstadene

Arbeidsstad Funksjon Org.kode Namn Dato
Stjernereiso barnehage Plasstillitsvald

Utd.f

FF

May Iren Eide

Susanne Hjelland 

01.08.21

01.01.18

Onarheim barnehage Plasstillitsvald

Utd.f

FF

Silje Bendicte Lavik

Rebekka Helgesen

 

01.08.20

Onarheim skule Plasstillitsvald

Utd.f.

FF

Therese Grimsland

Rebekka Helgesen

01.08.20
Vågsmarka barnehage Plasstillitsvald

Utd.f

FF

Anette Skår

Inger Marie Dalland

01.08.18

01.08.20

Lunde Barnehage Plasstillitsvald

Utd.f.

FF

Sanita Balode

Gudrun Rossebø

01.09.21

01.04.19
Open Omsorg Plasstillitsvald FF

NSF
Ruth Sletteskog

Terece Aga
01.06.17

01.08.20
Tysnes skule Plasstillitsvald

Utd.f.

FF

Terne H. Sjløgedal

Rose Utne

01.08.21

01.01.18

Haugen bufelleskap/Dagsenter Plasstillitsvald FF Harriet Førdedal 01.05.17
Vågsmarka bufellesskap Plasstillitsvald FF Johanne Dalland 01.05.21
Rådhuset Plasstillitsvald FF Ingrid Tysnes Stue 05 03 14
Uggdal Skule

Plasstillitsvald

Plasstillitsvald

FF

Utd.f.

Jean Høviskeland

Grethe Barmen

02.10.20

01.09.21

Tysnes Omsorgssenter

Plasstillitsvald
Varatillitsvald
  
Plasstillitsvald

FF
FF
  
SF

Iris Sørbotten

Elin Rennesvik Borgen
 
 Linda Fagerbakk

02.06.21

02.06.21


 

Drift og vedlikehald Plasstillitsvald FF Jostein Meland  
Reinhaldsavdeling Plasstillitsvald FF Karoline Heggland  

 

FF = Fagforbundet

Utd.f = Utdanningsforbundet

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal