Plasstillitsvalde i Tysnes kommune

Lista er utarbeidd på bakgrunn av mottekne skriv frå organisasjonane

Oversyn over plasstillitsvalde i Tysnes kommune Oppsummering: Oversyn over arbeidsstadene

Arbeidsstad Funksjon Org.kode Namn Dato
Stjernereiso barnehage Plasstillitsvald

Utd.f

FF

May Iren Eide

Elisabeth Flesland

01.08.21

01.01.22

Onarheim barnehage Plasstillitsvald

Utd.f

FF

Silje Bendicte Lavik

Rebekka Helgesen

 

01.08.20

Onarheim skule Plasstillitsvald

Utd.f.

FF

Therese Grimsland

Rebekka Helgesen

01.08.20
Vågsmarka barnehage Plasstillitsvald

Utd.f

FF

Anette Skår

Inger Marie Dalland

01.08.18

01.08.20

Lunde Barnehage Plasstillitsvald

Utd.f.

FF

Sanita Balode

Ingvill Christensen

01.09.21

10.08.21
Open Omsorg Plasstillitsvald FF

NSF
Malin Anna Ingrid Gjersvold

Terece Aga
22.08.22

01.08.20
Tysnes skule Plasstillitsvald

Utd.f.

FF

Terne H. Sjløgedal

Rose Utne

01.08.21

01.01.18

Haugen bufelleskap/Dagsenter Plasstillitsvald FF Harriet Førdedal 01.05.17
Vågsmarka bufellesskap Plasstillitsvald FF Elisabeth Aarskog 26.01.22
Rådhuset Plasstillitsvald FF Ingrid Tysnes Stue 05 03 14
Uggdal Skule

Plasstillitsvald

Plasstillitsvald

FF

Utd.f.

Jean Høviskeland

Grethe Barmen

02.10.20

01.09.21

Tysnes Omsorgssenter

Plasstillitsvald
Varatillitsvald
  
Plasstillitsvald

FF
FF
  
SF

Iris Sørbotten

Elin Borgen Rennesvik
 
Linda Fagerbakk

02.06.21

02.06.21

Drift og vedlikehald Plasstillitsvald FF Jostein Meland  10.05.22
Reinhaldsavdeling Plasstillitsvald FF Karoline Heggland  
Brann Plasstillitsvald FF Geir Kenneth Tvedt 13.10.21

 

FF = Fagforbundet

Utd.f = Utdanningsforbundet

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal