Plasstillitsvalde i Tysnes kommune

Lista er utarbeidd på bakgrunn av mottekne skriv frå organisasjonane

Oversyn over plasstillitsvalde i Tysnes kommune Oppsummering: Oversyn over arbeidsstadene

Arbeidsstad Funksjon Org.kode Namn Dato
Stjernereiso barnehage Plasstillitsvald

Utd.f

FF

Torunn Espevik

Susanne Hjelland 

01.08.18

01.01.18

Onarheim barnehage Plasstillitsvald

Utd.f

FF

Svanhild M. Tysnes

Silje Lavik

01.08.18
Vågsmarka barnehage Plasstillitsvald

Utd.f

FF

Anette Skår

Manglar

01.08.18

 

Lunde Barnehage Plasstillitsvald FF Gudrun Rossebø 01.04.19
Open Omsorg Plasstillitsvald FF Ruth Sletteskog 01.06.17
Tysnes skule Plasstillitsvald

Utd.f.

FF

Ida Meland

Rose Utne

01.08.18

01.01.18

Haugen bufelleskap/Dagsenter Plasstillitsvald FF Harriet Førdedal 01.05.17
Vågsmarka bufellesskap Plasstillitsvald FF Marianne Dalsgård  
Rådhuset Plasstillitsvald FF Ingrid Tysnes Stue 05 03 14
Uggdal Skule Plasstillitsvald

FF

 

Utd.f.

Jannicke Bjørnevik,
kontaktperson

Åse Enes

 
Tysnes Omsorgssenter Plasstillitsvald
  
Plasstillitsvald
FF
  
SF

 
  
  
 
Drift og vedlikehald Plasstillitsvald FF Jostein Meland  

 

FF = Fagforbundet

Utd.f = Utdanningsforbundet

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal