Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Barn voksen hånd i hånd

Helsetenester for barn og unge

Barn og unges helsetenester er eit kart over tenester for barn og unge. Dette er eit brukervennleg verktøy for alle som arbeidar med barn og unge, og for foreldre og u...
Barn i hender

Saman om framtida! Strategiplan for oppvekst

Planen er godkjend i kommunestyre 13.6.2017
Fosterheim

Tysnes barnevernteneste søkjer besøksheim

Tysnes barnevernteneste søkjer etter besøksheim i høve til born i alderen 1-4 år. Me treng vaksne med tid, rom og overskot i helger, samt til eventuell bistand på ettermi...
Fosterheim

Har du rom for ein til?

Ikkje alle born kan bu heime. Over 10 500 born og unge bur i fosterheim i Noreg i dag.  I Fonna området treng vi 60 nye fosterheimar i år. Har du rom for ein til ? 

Kontakt oss

Barnevernet

Telefon:Telefonliste tilsette

Telefax:

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,

Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

Ekspedisjonstid: kl 09.00 - 15.00