Barn voksen hånd i hånd

Helseteneste for barn og unge

03. oktober 2017
Det har vore eit samhandlingsprosjekt på tvers av kommune og spesialisthelseteneste over nokre år. Dette har resultert i eit brukervennleg verkty for alle som arbeidar...
Barn i hender

Saman om framtida! Strategiplan for oppvekst

26. juni 2017
Planen er godkjend i kommunestyre 13.6.2017
Fosterheim

Tysnes barnevernteneste søkjer besøksheim

12. august 2016
Tysnes barnevernteneste søkjer etter besøksheim i høve til born i alderen 1-4 år. Me treng vaksne med tid, rom og overskot i helger, samt til eventuell bistand på ettermi...
Fosterheim

Har du rom for ein til?

24. september 2015
Ikkje alle born kan bu heime. Over 10 500 born og unge bur i fosterheim i Noreg i dag.  I Fonna området treng vi 60 nye fosterheimar i år. Har du rom for ein til ? 
Krisesenter vest IKS

Krisesenter Vest IKS

10. februar 2015
Er du blitt utsett for vald? Ta kontakt så kan me saman prøva å finna løysningar. Målgruppe: Kvinner, menn og born som er utsette for vald eller truslar om vald i n...

Kontakt oss

Barnevernet

Telefon: 53437060

Telefax: 53437061

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,

Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

Ekspedisjonstid: kl 09.00 - 15.00