Barnevernet

Telefon: 53437060

Telefax: 53437061

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,

Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

Ekspedisjonstid: kl 09.00 - 15.00

Kontakt oss

Barnevernet

Telefon: 53437060

Telefax: 53437061

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,

Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

Ekspedisjonstid: kl 09.00 - 15.00