Barnevernet

Telefon: 919 16 828

 

Barnevernvakten i Bergen
(etter 16:00): 55 36 11 80

 

Telefax: 53 43 70 11

 

E-post: post@tysnes.kommune.no

 

Adresse:

Rådhuset
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

 

Ekspedisjonstid: kl 09.00 - 15.00

Sist oppdatert 07. oktober 2022

Kontakt oss

Barnevernet

Telefon: 919 16 828

 

Barnevernvakten i Bergen
(etter 16:00): 55 36 11 80

 

Telefax: 53 43 70 11

 

E-post: post@tysnes.kommune.no

 

Adresse:

Rådhuset
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

 

Ekspedisjonstid: kl 09.00 - 15.00