25. jan. 2021 kl. 12:39

Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Illustrasjonsbilde kumlokk med telefon

Beredskapstelefon for vann, avløp og veg

Tysnes kommune har no ein beredskapstelefon for vann, avløp og veg.
Vasskran

Utsending av faktura for vass- og avløpsgebyr - 1. og 2.termin

Frå 2. januar 2020 overtok Tysnes kommune vassverka Tysnes vassverk og Uggdal vasslag. Grunna omlegging av gebyra er ikkje gebyra for 1. og 2.termin sendt ut til abonnent...