Illustrasjonsbilete gateljos

Feil på vegljos?

Meld frå i kommunen si inbyggjarportal.
Vegarbeid skilt

Graving i eller ved kommunal veg

Skal du grava i eller ved kommunal veg må du retta deg etter veglova. Hovedmomenta ein må veta om er att ein må melda i frå til kommunen før ein startar arbeid nærare ko...
Illustrasjonsbilde kumlokk med telefon

Beredskapstelefon for vann, avløp og veg

Tysnes kommune har no ein beredskapstelefon for vann, avløp og veg.
Vasskran

Utsending av faktura for vass- og avløpsgebyr - 1. og 2.termin

Frå 2. januar 2020 overtok Tysnes kommune vassverka Tysnes vassverk og Uggdal vasslag. Grunna omlegging av gebyra er ikkje gebyra for 1. og 2.termin sendt ut til abonnent...