Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

Søk i møtekalender
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
ADMINISTRASJONSUTVALET 12
ARBEIDSMILJØUTVALET 12
ELDRERÅDET 29
FORMANNSKAPET 31
14
25
15
06
KOMMUNESTYRET 13
10
19
LANDBRUK/TEKNISK 30
13
24
05
SAKKUNNIG NEMND 26
TENESTEUTVALET 30
13
24
05
TILSETJINGSUTVALET 18

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal