Søk i møtekalender
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
ADMINISTRASJONSUTVALET 07
14
03
08
24
ARBEIDSUTVAL - AREALPLAN 25
27
17
10
15
04
19
04
17
28
02
09
14
ELDRERÅDET
FORMANNSKAPET 10
04
24
05
02
14
08
27
10
24
15
KLAGENEMND FOR EIGEDOMSSKATTESAKER 28
KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE
KOMMUNESTYRET 22
28
05
14
22
15
LANDBRUK/TEKNISK
RÅD FOR ELDRE OG MENNESKE MED FUNKSJONSNEDSETJING 21
13
29
05
SAKKUNNIG NEMND 20
09
17
03
28
TENESTEUTVALET 08
22
31
06
27
22
UNGDOMSRÅDET 02
16
20
28
26
23
UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK 08
22
03
16
01
20
01
VALSTYRET - STORTINGS- OG SAMETINGSVALET 2021