KOMMUNESTYRET
22.02.2022 kl. 16:00 - 00:00
Mandelhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 22.02.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2022 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 22. FEBRUAR 2022 Vis (10) Ikon for filtype pdfVis
2/2022 Ikon for filtype pdfFRAMTIDIG ORGANISERING AV BARNEVERNET I TYSNES KOMMUNE Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
3/2022 Ikon for filtype pdfLEVE HELE LIVET - PLAN FOR TYSNES KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
4/2022 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN ELSAKERVÅGEN - 2020 Vis (29) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
5/2022 Ikon for filtype pdfSTRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET 2022 - 2025 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
6/2022 Ikon for filtype pdfSKATTESATS - EIGEDOMSSKATT Ikon for filtype pdfVis Vis (1)