KOMMUNESTYRET
14.06.2022 kl. 16:00 - 21:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.06.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2022 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 14. JUNI 2022 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
16/2022 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
17/2022 Ikon for filtype pdfREKNESKAP FOR TYSNES KOMMUNE 2021 Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
18/2022 Ikon for filtype pdfFINANSFORVALTNING - RAPPORT 30. APRIL 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
19/2022 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING OG BUDSJETTREGULERING Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
20/2022 Ikon for filtype pdfHØYRING - AVVIKLING AV GODKJENNINGSORDNINGA AV FRITT BEHANDLINGSVAL Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
21/2022 Ikon for filtype pdfONARHEIM BARNEHAGE - FERDIGSTILLING AV FORPROSJEKT Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
22/2022 Ikon for filtype pdfLEVE HELE LIVET - PLAN FOR TYSNES KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
23/2022 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
25/2022 Ikon for filtype pdfROS-ANALYSE FOR TYSNES KOMMUNE 2022 - 2025 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
26/2022 Ikon for filtype pdfINNKJØP - STRATEGI FOR TYSNES KOMMUNE - 2022 - 2025 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
27/2022 Ikon for filtype pdfIKT - STRATEGI I TYSNES KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)