Lunde barnehage

Telefon: 53431715

Mobil Sønnavind: 974 97 474
Mobil Nordavind: 904 05 017

Styrar i Lunde barnehage er Wenche Fagerbakk
Mobil: 957 48 374
E-post: wenche.fagerbakk@tysnesoppvekst.no

Adresse: Lundavegen 159
5690 Lundegrend

Kontakt oss

Lunde barnehage

Telefon: 53431715

Mobil Sønnavind: 974 97 474
Mobil Nordavind: 904 05 017

Styrar i Lunde barnehage er Wenche Fagerbakk
Mobil: 957 48 374
E-post: wenche.fagerbakk@tysnesoppvekst.no

Adresse: Lundavegen 159
5690 Lundegrend