Kyrkjekontoret

Telefon: 53 43 71 25 / 90 17 98 82
E-post: kyrkjekontor@tysnes.kommune.no
Postadresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

Kontakt oss

Kyrkjekontoret

Telefon: 53 43 71 25 / 90 17 98 82
E-post: kyrkjekontor@tysnes.kommune.no
Postadresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal