Ønskjer du deg:

 • ein arbeidplass med godt arbeidsmiljø, gode kollegaer, der du føler at du utgjør en forskjell?
 • ein arbeidsplass med fokus på å levere god kvalitet og heilskaplege tenester?
 • å slippe køkøyring og lang reisevei – meir tid til familien?
 • storslått natur og turområder rett utenfor stovedøra?

Omsorgssenteret.jpg

 

Tysnes omsorgssenter ligg i eit nytt og moderne bygg, i naturskjønne omgjevnadar i Uggdal på Tysnes.

 


VISJON OG MÅL

Tysnes omsorgssenter skal i all si verksemd leggja til grunn idèen om ei mest mogeleg heilskapele oppfatning av bebuaren og gje den enkelte eit verdig liv der ein får meistra det ein har føresetnad for. Den enkelte bebuar har sin identitet som skal takast vare på, og sin integritet som skal respekterast. Brukaren skal sikrast medverknad og påverknad i dagleglivet på institusjonen.


Her har me:

 • 30 institusjonsplassar fordelt på tre einingar.
 • eigen avdeling for personar med demens.
 • fem plassar til korttids- og rehabiliteringsopphald.
 • ein KAD-plass der det vert gitt tilbod om augeblikkeleg hjelp som alternativ til innlegging på sjukehus.
 • fysioterapi.
 • frisør og fotpleie.
 • konsertlokale/storstove som vert nytta til samlingar og underhaldning for bebuarane.

Me har eit tett og godt samarbeid med heimetenesta, for å sikre gode tenester og eit heilskapleg pasientforløp. Med stort fokus på rehabilitering og eigenomsorg.
 

Ønska kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.
 • Helsefagarbeidar.
 • Studentar innan helse.
 • Gode norskferdigheter, munnleg og skriftlig.

 

Me tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
 • Et arbeidsmiljø preget av engasjement og høg fagleg kompetanse
 • Gode turnus- og arbeidstidsordninger
 • Gode pensjonsordningar gjennom KLP
 • Ein arbeidsplass som har eit inkluderande arbeidsliv, IA- verksemd

 

Ta kontakt for en uforpliktande prat om kva me kan tilby!

 


Har du andre kvalifikasjonar enn dei me lyser etter per no, eller er du interessert i andre stillingsprosentar? Meld di interesse i kontaktskjema, eller ta kontakt med einingsleiar for ein prat:

Helga Nilsen Boland
Tlf: 951 76 846
E-post: helga.nilsen.boland@tysnes.kommune.no