Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
IMG_8495

Jobb i helse - Tysnes omsorgssenter

Tysnes omsorgssenter har bruk for deg som er sjukepleiar, vernepleiar eller helsefagarbeidar.

Ønskjer du deg:

 • ein arbeidplass med godt arbeidsmiljø, gode kollegaer, der du føler at du utgjør en forskjell?
 • ein arbeidsplass med fokus på å levere god kvalitet og heilskaplege tenester?
 • å slippe køkjøring og lang reisevei til jobb – meir tid til familien?
 • storslått natur og turområder rett utenfor stuedøra?

Omsorgssenteret.jpg

 

Tysnes omsorgssenter ligg i eit nytt og moderne bygg, i naturskjønne omgjevnadar i Uggdal på Tysnes.

 

VISJON OG MÅL
Tysnes omsorgssenter skal i all si verksemd leggja til grunn idèen om ei mest mogeleg heilskapele oppfatning av bebuaren og gje den enkelte eit verdig liv der ein får meistra det ein har føresetnad for. Den enkelte bebuar har sin identitet som skal takast vare på, og sin integritet som skal respekterast. Brukaren skal sikrast medverknad og påverknad i dagleglivet på institusjonen.


Her har me til saman 30 institusjonsplassar fordelt på tre einingar. Me har eigen avdeling for personar med demens og fem plassar til korttids- og rehabiliteringsopphald. I tillegg har me ein KAD-plass til eine avdelinga, der det vert gitt tilbod om augeblikkeleg hjelp som alternativ til innlegging på sjukehus.

Me har eit tett og godt samarbeid med heimetenesta, for å sikre gode tenester og eit heilskapleg pasientforløp. Me har fokus på rehabilitering og eigenomsorg. Me gjev tilbod om fysioterapi, frisør og fotpleie på huset, i tillegg har me konsertlokale/storstove som vert nytta til samlingar og underhaldning for bebuarane.
 

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeidar.
 • Gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig.

 

Me tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
 • Et arbeidsmiljø preget av engasjement og høg fagleg kompetanse
 • Gode turnus- og arbeidstidsordninger
 • Gode pensjonsordningar gjennom KLP
 • Ein arbeidsplass som har eit inkluderande arbeidsliv, IA- verksemd

 

Ta kontakt for en uforpliktande prat for å høyre nærmare om kva me kan tilby!

 


Meld din interesse via lenkja over, eller ta kontakt med styrar ved Tysnes omsorgssenter for meir informasjon:

Helga Nilsen Boland
Tlf: 951 76 846
E-post: helga.nilsen.boland@tysnes.kommune.no

 

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal