Teneste for funksjonshemma

Ansvaret for tenestene for funksjonshemma ligg til pleie- og omsorg.

Tenestene omfattar

  • Tilbod om miljøtenester/omsorgstilbod
  • Dagsentertilbod
  • Støttekontakt og avlastning
  • Butilbod - bygging og tilrettelegging

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53437060
Telefax: 53437011
Legevakt: 116117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal