Kommunal veterinærteneste

Tysnes, Fusa, Samnanger og Ølve/Hatlestrand utgjer Tysnes vaktdistrikt

I dag er følgjande veterinærer med på vaktordninga:

Susanne Heimvik Våge
Kristin Semb Gjerde
Martin Aarseth

 

På dagtid er alle veterinærene tilgjengelege.

På kveld/natt og i helgene vert vaktene delt mellom dei tre veterinærane.

Innringingstid:

08:00 - 09:30

Ordinære og akutt oppdrag, timebestilling, og inseminering på ku

Akutthjelp 08:00 - 16:00 Dagvakt

                   16:00 - 08:00 Kveld og natt

Telefon:

970 84 498 (ordinær og akutt hjelp)

Kontakt oss

Veterinær

Veterinærvakt: 970 84 498

E-post: tysnesvet@gmail.com

Adresse: Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal