Ulike kartklientar til bruk for publikum

Tynes kommune driftar ulike kartklientar til bruk for publikum.

I tillegg til kartverkets Norgeskart har kommunen kartløysing Kommunekart og Arealplanar.no.

 

Arealplaner.no

Kommunen er pålagt å ha eit digitalt planregister til offentleg bruk. Dei viktigaaste gjeldande vedtekne dokument og reguleringsendringar, er tilgjengeleg i dette registeret.

 

Kommunekart App

Løysinga vert drifta av Norkart og samlar alle norske kommunar. Appen er tilpassa bruk på mobil og nettbrett. Den kan lastast ned gratis.

 

Seeiendom

Se eiendom er Statens kartverks nettløysing for å vise informasjon frå matrikkelen – Noregs offisielle eigedomsregister. Matrikkelen innehelder informasjon om fast eigedom, under dette eigedommar, adresser, bygningar og bustader/andre brukseiningar. Se eiendom er utviklet for å kunne utlevere data frå matrikkelen som etter matrikkellova § 30, 3. ledd kan utleverast til alle. Matrikkelinformasjon som faller innanfor virkeområdet til personopplysningsloven finnes ikkje i nettløysningen. Sjå lenkje i menyen til høgre.

Kontakt oss

Kart og oppmåling

Telefon: 53437000

Telefax: 53437101

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal