Tysnes skule - Forprosjekt 2019

Arbeidet med forprosjekt og konkurransegrunnlag for bygging av nytt mellomtrinn ved Tysnes skule pågår. På denne sida vil du finna førebelse planar og skisser, og endeleg forprosjekt når arbeidet er ferdigstilt.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal