Tysnes legekontor

Telefon: 53437080
Telefax: 53437081
Nødtelefon 113
Legevakt: 116117
Timebestilling helsenorge

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

Ekspedisjonstid: kl. 09.00 - 14.00

Telefontid: kl. 09.00 - 11.30 og kl. 13.00 - 14.30

Kontakt oss

Tysnes legekontor

Telefon: 53437080
Telefax: 53437081
Nødtelefon 113
Legevakt: 116117
Timebestilling helsenorge

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

Ekspedisjonstid: kl. 09.00 - 14.00

Telefontid: kl. 09.00 - 11.30 og kl. 13.00 - 14.30