grilling-sausages-on-disposable-barbecue-grid-C7QTBFJ

Totalforbod om open eld er oppheva.

Då er beredskapen i regionen attande på eit normalt nivå og det er komen litt regn.  Med det som bakgrunn opphevar ein no totalforbodet mot open eld i Tysnes kommune.

Brannsjef understrekar at skogbrannfaren framleis er på gult nivå og det generelle bålforbodet gjelder.

Me oppmoder alle til å vere forsiktig med open eld, sjå meir informasjon om bål og bålbrenning i kommunen her.