Tilsette

E-postadressene nedanfor er ikkje private e-postadresser, men e-postadresser for kvar enkelt stilling. Det går kopi av e-postane til sekretariatet for ev. journalføring i kommunen sitt sak- og arkivsystem.

Ordninga gjeld kun e-postadressene til kommunalt tilsette på rådhuset.

Ordførar og rådmann

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Kåre Martin Kleppe

Ordførar

53 43 70 13/
47 23 88 50

kaare.m.kleppe@tysnes.kommune.no

Steinar Dalland

Rådmann

53 43 70 20/
97 04 65 00

steinar.dalland@tysnes.kommune.no

Sentraladministrasjonen

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Hovudnummer

 

53 43 70 00

post@tysnes.kommune.no

Telefaks/
Telefaks barnevern

 

53 43 70 11

 

Åse Dalland Haaland

Konsulent/arkivansvarleg

53 43 70 12

913 22 578

aase.d.haaland@tysnes.kommune.no

  Bibliotek 907 81 338 post@tysnesbibliotek.no
Mats Løve Gjersvik Biblioteksjef   mats.love.gjersvik@tysnes.kommune.no

Steinar Dalland

Rådmann

53 43 70 20/
970 46 500

steinar.dalland@tysnes.kommune.no

Anders Teigen

Førstekons./it-leiar

53 43 70 15

anders.teigen@tysnes.kommune.no

Vibeke Øxnevad Stoltz

Konsulent

53 43 70 21

vibeke.stoltz@tysnes.kommune.no

Richard Høie Rådgjevar

53 43 70 43

913 39 200

richard.hoie@tysnes.kommune.no

Rolf Johan Lunde Økonomisjef 53 43 70 26
930 82 021

rolf.j.lunde@tysnes.kommune.no

Bente Halvorsen Lunde Økonomikonsulent 53 43 70 45 bente.h.lunde@tysnes.kommune.no
Astrid Heldal Lønskonsulent 53 43 70 46

astrid.heldal@tysnes.kommune.no

Nils Flakke Konsulent, fellestenesta 53 43 70 30 nils.flakke@tysnes.kommune.no
Haakon Haaland Prosjektingeniør 95 80 69 09 haakon.haaland@tysnes.kommune.no
Tonje Aakre Personalrådgjevar

53 43 70 19

921 67 016

tonje.aakre@tysnes.kommune.no
Linda Moberg Personalkonsulent 53 43 70 00 linda.moberg@tysnes.kommune.no

Barn og familie

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Marit F. Sæløen

Konsulent i sekretariatet 53 43 70 52

marit.f.saeloeen@tysnes.kommune.no

Aud Kaldefoss

Oppvekstsjef 53 43 70 53/
934 02 321
aud.kaldefoss@tysnes.kommune.no

Lena Epland Sløgedal

Einingsleiar for barnehage

53 43 70 54/
924 23 380

lena.e.sloegedal@tysnes.kommune.no

Yngve Nikolaisen

Kulturskulerektor

468 15 697

yngve.nikolaisen@tysnesoppvekst.no

Barnevernvakt

08:00 - 16:00 Barnevernsleiar

16:00 - 08:00 Barnevernvakten i Bergen

91 91 02 17

55 36 11 80

 
Ingvild A. Hustad Einingsleiar barn og familie / barnevernleiar

53 43 70 68 /

91 91 02 17

ingvild.a.hustad@tysnes.kommune.no
Solfrid Burkeland Smith Kontakperson

902 42 844/
53 43 71 15

sbs@tysnes.kommune.no
Eva S. H. Grov

Kontakperson

902 51 107

eva.grov@tysnes.kommune.no
Elin Kleppe Tiltaksarbeidar

53 43 70 72/
952 37 602

elin.kleppe@tysnes.kommune.no
Betsy Nikolaisen Psykisk helsarbeidar for barn og unge

906 96 731

betsy.h.nikolaisen@tysnes.kommune.no

Helsestasjonen/skulehelsetenesta

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Telefaks

 

53 43 70 81

 

Snefrid Trondsen

Helsesøster

53 43 70 87/
415 61 740

snefrid.trondsen@tysnes.kommune.no

Hilde Grindevoll

Jordmor

53 43 70 93

hilde.grindevoll@tysnes.kommune.no

Helse- og sosialkontoret

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Telefaks

 

53 43 70 61

 

Marta Helland Hillesvik

Kontormedarb. i fellestenesta

53 43 70 62

marta.h.hillesvik@tysnes.kommune.no

Hildur Heie

Kommunalsjef helse- og sosial

53 43 70 65/
976 57 601

hildur.heie@tysnes.kommune.no

Birgitta Kuik Konsulent 53 43 70 64 birgitta.kuik@tysnes.kommune.no

Kristine Trane

Nav-leiar

55 55 33 33/
406 13 760

kristine.trane@nav.no

Trine-Lise Aasen Flyktningkoordinator 53 04 56 34/
902 29 099

trine.l.aasen@tysnes.kommune.no

Silje Lunde Flyktningekonsulent 482 17 576

silje.lunde@tysnes.kommune.no

Inger Børve

Ergoterapeut

53 43 70 70

inger.borve@tysnes.kommune.no

Anne M. Opdal

Kommunefysioterap.

53 43 70 73/
909 97 478

anne.opdal@tysnes.kommune.no

Nancie Luth-Hanssen 

Spesialfysioterapeut

53 43 70 63/
994 89 352

nancie.luth-hanssen@tysnes.kommune.no

Synnøve P. Espelund

Psykisk helsearbeidar

53 43 70 74/
977 01 407

synnoeve.espelund@tysnes.kommune.no

Elin Meland

Psykisk helsearbeidar

53 43 71 09/
469 07 885

elin.meland@tysnes.kommune.no
Per Verner Aase Dagleg leiar Tysnes Frivilligsentral 53 43 70 66/
995 65 928
per.verner.aase@tysnes.kommune.no

Tysnes Omsorgssenter

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Helga Nilsen Boland

Einingsleiar Pleie- og omsorg,
styrar Tysnes omsorgssenter

951 76 846

helga.n.boland@tysnes.kommune.no

Heidi Lohne Avdelingssjukepleiar 
1. høgda.
  heidi.lohne@tysnes.kommune.no
Anne Cecilie Lunde Avdelingssjukepleiar 2. høgda. 417 07 983 anne.c.lunde@tysnes.kommune.no
Avdeling Fjorden 1. høgda 417 07 982  
Avdeling Nuten 2. høgda 417 07 980  
Avdeling Såto 2. høgda 417 07 981  
Dagsenter for eldre   417 07 985  
Jorunn Opdal Kjøkkensjef 417 07 984

jorunn.opdal@tysnes.kommune.no

Linda N. Fagerbakk Sjukepleiar 1. høgda   Linda.Nordtveit.Fagerbakk@tysnes.kommune.no
Camilla Sjøvoll Sjukepleiar 2. høgda   Camilla.Sjovold@tysnes.kommune.no

Heimeteneste

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Birthe Tveit Einingsleiar 918 22 616 (0730-1430) birthe.tveit@tysnes.kommune.no
Elin Flatråker Sjukepleiar   elin.flatraker@tysnes.kommune.no
Marita Nygård Kreftsjukepleiar 901 59 411 marita.nygaard@tysnes.kommune.no
Magnhild Kleppe Hjelpepleiar/hørselskontakt 957 09 536 magnhild.kleppe@tysnes.kommune.no
Irene Fauske Hjelpepleiar/demenskontakt 918 22 616 irene.fauske@tysnes.kommune.no
  NYE NUMMER TIL VAKT OPEN OMSORG    
Vakt på Onarheim Mellom kl. 0730 - 2200 979 90 051  
Vakt i Våge Mellom kl. 0730 - 2200

979 90 050

 
Vakt i Uggdal Mellom kl. 0730 - 2200 979 90 047  
Omsorg Plus Mellom kl. 0730 - 2200 979 90 043  
Nattpatruljen Mellom kl. 2200 - 0730 979 90 042  

Dagsenteret

Synnøve U. Sundal Miljøarbeidar           

53 43 71 05

synnove.uglehus.sundal@tysnes.kommune.no

Monica Hoff Utne Miljøarbeidar

53 43 71 05

monica.utne@tysneskommune.no
Else Marit Særsten Assistent

53 43 71 05

else.marit.sarsten@tysnes.kommune.no
MA-KA Kafé

476 27 013

 

Vågsmarka bufellesskap

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Benedicte Lundevold Avdelingsleiar 976 48 965

benedicte.lundevold@tysnes.kommune.no

Haugen bufellesskap

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Irene Røssland Avdelingsleiar 53 43 21 64 irene.rossland@tysnes.kommune.no

Aktivitetssenter psykisk helse, Våge

Aktivitetssenteret   53 43 28 33  

Legekontoret

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Sekretariat

 

53 43 70 80  lege@tysnes.kommune.no
Telefaks   53 43 70 81  
Anita Midtun Kommuneoverlege

53 43 70 80

anita.midtun@tysnes.kommune.no
Andreas Wibe Jacobsen Lege 53 43 70 80 andreas.wibe.jacobsen@tysnes.kommune.no
Victor Markov Lege 53 43 70 80 victor.markov@tysnes.kommune.no

Britt Mehammer

Kontorleiar/
Bioingeniør

53 43 70 82

britt.mehammer@tysnes.kommune.no

Torild Nesland

Helsesekretær

53 43 70 82

torild.nesland@tysnes.kommune.no

Anni Myklestad

Sjukepleiar

53 43 70 82

anni.myklestad@tysnes.kommune.no

Bodil Skaaheim

Sjukepleiar

53 43 70 82

bodil.skaaheim@tysnes.kommune.no
  Legevakt 116117  

Kyrkjeverje og prestekontor

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Sekretariat

 

53 43 71 20

kyrkjeverje@tysnes.kommune.no

Marit Isaksen Espedalen

Sokneprest

53 43 71 24

marit.i.espedalen@tysnes.kommune.no

Marianne Storetvedt

Fullmektig - sekretariatarb./
Dagleg leiar/kyrkjeverje

53 43 71 25

marianne.t.storetvedt@tysnes.kommune.no

Jurgita Bubilaite

Organist

990 27 323

jurgita.bubilaite@haugnett.no

Heidi Hollekim Trusopplærar 53 43 71 22 heidi.hollekim.kyrkjekontor@tysnes.kommune.no

Eining for forvaltning

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Sekretariat Tittel/arbeidsoppgåver   lt@tysnes.kommune.no
Ingrid T. Stue Konsulent Fellestenesta / renovasjon 53 43 71 13 ingrid.tysnes.stue@tysnes.kommune.no
Laila Jane Hope Einingsleiar forvaltning

53 43 71 11/
48 13 90 49

laila.hope@tysnes.kommune.no
Johan Løve Gjersvik Byggesakshandsamar 53437114 johan.l.gjersvik@tysnes.kommune.no
Morten Anthonessen Fagansvarleg plan

53 43 70 18/
922 61 413

morten.anthonessen@tysnes.kommune.no
Janine Freyboth Kart og oppmålingsansvarleg 53 43 71 10 janine.freyboth@tysnes.kommune.no
Fredrik Winther Sakshandsamar kart og oppmålingsavdelinga 53 43 71 08 fredrik.winther@tysnes.kommune.no
       

Eining for brann og teknisk drift

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Torfinn Kongsvik

Brannsjef/ Einingsleiar

Drift og vedlikehald

975 29 965

torfinn.kongsvik@tysnes.kommune.no

Charles Lunde

Avdelingsleiar 481 08 299 charles.lunde@tysnes.kommune.no
Alfredas Gurskis Driftsmedarbeidar 995 48 028 alfredas.gurskis@tysnes.kommune.no
Jostein Meland Driftsmedarbeidar 900 92 587 jostein.meland@tysnes.kommune.no
Jostein Mehammer Driftsmedarbeidar 476 53 331 jostein.mehammer@tysnes.kommune.no
Theres Jonsgar Fagarbeidar 900 89 494 therese.jonsgar@tysnes.kommune.no
Sigurd Hansen Kyrkjegardsarbeidar/Driftsmedarbeidar 404 83 989 sigurd.hansen@tysnes.kommune.no
Leif Ove Flygansvær Kyrkjegardsarbeidar 995 87 242 leif.o.flygansvær@tysnes.kommune.no
May Britt Skaten Reinhaldsleiar 481 99 081 may.britt.skaten@tysnes.kommune.no