Rådmann Steinar Dalland 970 46 500 steinar.dalland@tysnes.kommune.no
Ordførar Kåre Martin Kleppe 472 38 850 kaare.m.kleppe@tysnes.kommune.no
       

Sentraladministrasjonen

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
Hovudnummer   53 43 70 00 post@tysnes.kommune.no
Telefaks/
Telefaks barnevern
  53 43 70 11  
Steinar Dalland Rådmann 970 46 500 steinar.dalland@tysnes.kommune.no
Tommy-René Stordal Assisterande rådmann 907 54 142 tomsto@tysnes.kommune.no
Åse Dalland Haaland Konsulent/arkivansvarleg 913 22 578 aase.d.haaland@tysnes.kommune.no
Mats Løve Gjersvik Biblioteksjef/kulturkonsulent 988 66 973 mats.love.gjersvik@tysnes.kommune.no
Anders Teigen Rådgjevar/it-leiar 952 84 301 anders.teigen@tysnes.kommune.no
Morten Anthonessen Rådgjevar plan, idrett  og eigedom 922 61 413 morten.anthonessen@tysnes.kommune.no
Rolf Johan Lunde Økonomisjef 930 82 021 rolf.j.lunde@tysnes.kommune.no
Bente Halvorsen Lunde Økonomikonsulent 947 82 588 bente.h.lunde@tysnes.kommune.no
Mathilde Søviknes Williamson Lønskonsulent 947 85 158 mathilde.soviknes.williamson@tysnes.kommune.no
Nils Flakke Konsulent, fellestenesta 948 17 849 nils.flakke@tysnes.kommune.no
Hans Tore Brekke Rådgjevar innkjøp 481 48 282 hans.tore.brekke@tysnes.kommune.no
Erik Vågenes Konsulent, fellestenesta 905 06 908 erik.vagenes@tysnes.kommune.no
Tonje Aakre Personalrådgjevar 921 67 016 tonje.aakre@tysnes.kommune.no
Stine Holum Gjersvik Kommunikasjons- og personalrådgjevar 976 33 534 shg@tysnes.kommune.no
Linda Moberg Konsulent, fellestenesta 976 08 460 linda.moberg@tysnes.kommune.no
Elisabeth Hatteberg Kvalitetsrådgjevar 959 76 353 elisabeth.hatteberg@tysnes.kommune.no
Frid Kristiansen Konsulent, fellestenesta  947 87 170 frid.kristiansen@tysnes.kommune.no
Heidi Berakvam Biblioteksmedarbeidar 482 84 207 heidi.berakvam@tysnes.kommune.no
       

Barn og familie

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
       
Aud Kaldefoss Kommunalsjef oppvekst 934 02 321 aud.kaldefoss@tysnes.kommune.no
Wenche Fagerbakk Einingsleiar for barnehage 957 48 374 wenche.fagerbakk@tysnes.kommune.no
Yngve Nikolaisen Kulturskulerektor 468 15 697 yngve.nikolaisen@tysnesoppvekst.no
Barnevernvakt

08:00 - 16:00 Barneverntenesta

16:00 - 08:00 Barnevernvakten i Bergen

919 10 217

55 36 11 80

 
Eva S. H. Grov Konst. einingsleiar barn og familie / barnevernleiar 902 51 107 eva.grov@tysnes.kommune.no
Mailinn Helland Hagen Kontaktperson 902 42 844 mailinn.helland.hagen@tysnes.kommune.no
Cecilie Fagerbakk Hauge-Hansen Kontaktperson 951 80 517 cecilie.fagerbakk.hauge-hansen@tysnes.kommune.no
Elin Kleppe Tiltaksarbeidar 996 46 397 elin.kleppe@tysnes.kommune.no
Betsy Nikolaisen Psykisk helsarbeidar for barn og unge 478 76 133 betsy.h.nikolaisen@tysnes.kommune.no
Susanna Heggland Kommunepsykolog 909 53 184 susanna.heggland@tysnes.kommune.no
       
       

Helsestasjonen/skulehelsetenesta

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
Telefaks   53 43 70 81  
Camilla Søreide Helland Helsesjukepleiar 476 18 785 camilla.soreide.helland@tysnes.kommune.no
Kathrine Berrefjord Helsesjukepleiar 415 61 740 Kathrine.Berrefjord@tysnes.kommune.no
  Jordmor    
       

Helse og omsorg

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
Telefaks   53 43 70 61  
Kristine Trane Kommunalsjef helse og omsorg 900 41 561 kristine.trane@tysnes.kommune.no
Hilde Marie Flakke Rådgjevar helse og omsorg 993 63 646 hilde.marie.flakke@tysnes.kommune.no
Camilla Tranøy Forth Nav-leiar 976 92 224 camilla.tranoy.forth@tysnes.kommune.no
Trine-Lise Aasen Sosialkonsulent /
Medarbeidar Tysnes Frivilligsentral
902 29 099 trine.l.aasen@tysnes.kommune.no
Silje Lunde Sosialkonsulent 482 17 576 silje.lunde@tysnes.kommune.no
       
Inger Børve Kommuneergoterapeut 917 74 276 inger.borve@tysnes.kommune.no
Nancie Luth-Hanssen Spesialfysioterapeut 994 89 352 nancie.siew.yee.luth-hanssen@tysnes.kommune.no
Michelle Rennesvik Borgen Fysioterapeut 952 27 148 michelle.rennesvik.borgen.ft@tysnes.kommune.no
Synnøve P. Espelund Psykisk helsearbeidar / fagleiar 977 01 407 synnoeve.espelund@tysnes.kommune.no
Ruth Johanne Dalland Psykisk helsearbeidar 902 89 644 ruth.johanne.dalland@tysnes.kommune.no
Per Verner Aase Dagleg leiar Tysnes Frivilligsentral 995 65 928 per.verner.aase@tysnes.kommune.no
       
       

Tysnes Omsorgssenter

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
Helga Nilsen Boland Einingsleiar Tysnes omsorgssenter 951 76 846 helga.n.boland@tysnes.kommune.no
Linda N. Fagerbakk Avdelingssjukepleiar 1. høgda   linda.nordtveit.fagerbakk@tysnes.kommune.no
Anne Cecilie Lunde Avdelingssjukepleiar 2. høgda 417 07 983 anne.c.lunde@tysnes.kommune.no
Avdeling Fjorden 1. høgda 417 07 982  
Avdeling Nuten 2. høgda 417 07 980  
Avdeling Såto 2. høgda 417 07 981  
Dagsenter for eldre   417 07 985  
Jorunn Opdal Kjøkkensjef 417 07 984 jorunn.opdal@tysnes.kommune.no
  Sjukepleiar 1. høgda    
Camilla Sjøvoll Sjukepleiar 2. høgda   camilla.sjovold@tysnes.kommune.no
       

Heimeteneste

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
Margrete Klemmetsby Einingsleiar 918 22 616  margrete.klemmetsby@tysnes.kommune.no
Camilla Moss Avdelingssjukepleiar 957 09 513 camilla.moss@tysnes.kommune.no
Therece Aga Kreftkoordinator 901 59 411 therece.aga@tysnes.kommune.no
  Hørselskontakt Kontaktinformasjon magnhild.kleppe@tysnes.kommune.no
       
  NYE NUMMER TIL VAKT OPEN OMSORG    
Vakt på Onarheim Mellom kl. 0730 - 2200 979 90 051  
Vakt i Våge Mellom kl. 0730 - 2200 979 90 050  
Vakt i Uggdal Mellom kl. 0730 - 2200 979 90 047  
Omsorg Plus Mellom kl. 0730 - 2200 979 90 043  
Nattpatruljen Mellom kl. 2200 - 0730 979 90 042  
       

Dagsenteret Grendatun

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
Dagsenteret Hovudnummer 948 79 519  
MA-KA Kafé 476 27 013  
       

Vågsmarka bufellesskap

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
Vågsmarka Bufellesskap Hovudnummer 475 12 624  
Benedicte Lundevold Avdelingsleiar   benedicte.lundevold@tysnes.kommune.no
       

Haugen bufellesskap

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
Haugen bufellesskap Hovudnummer 468 33 153  
Irene Røssland Avdelingsleiar

975 89 023
(mellom kl. 7.30-15)

irene.rossland@tysnes.kommune.no

Aktivitetssenter psykisk helse, Våge

Aktivitetssenteret   53 43 28 33  
       

Legekontoret

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
Sekretariat   481 13 661 lege@tysnes.kommune.no
Telefaks   53 43 70 81  
Anita Midtun Kommuneoverlege 53 43 70 80 anita.midtun@tysnes.kommune.no
Andreas Wibe Jacobsen Lege 53 43 70 80 andreas.wibe.jacobsen@tysnes.kommune.no
Victor Markov Lege 53 43 70 80 victor.markov@tysnes.kommune.no
Britt Mehammer Kontorleiar / Bioingeniør 996 34 007 britt.mehammer@tysnes.kommune.no
Torild Nesland Helsesekretær 911 56 467 torild.nesland@tysnes.kommune.no
Anni Myklestad Sjukepleiar 412 50 314 anni.myklestad@tysnes.kommune.no
Bodil Skaaheim Sjukepleiar 990 21 422 bodil.skaaheim@tysnes.kommune.no
  Legevakt 116 117  
       

Barnehagar i Tysnes kommune

Lunde barnehage

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
Monica Løvås Styrar 904 50 017 monica.lovaas@tysnesoppvekst.no
Avdeling Nordavind 904 05 017  
Avdeling Sønnavind 974 97 474  
       

Onarheim barnehage

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
Marianne Tvedt Styrar 995 34 447 marianne.tvedt@tysnesoppvekst.no
Avdeling Lillebjørn 905 25 072  
Avdeling Storebjørn 974 16 337  
       

Stjernereiso barnehage

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
Gerd Kongsvik Styrar 993 66 482 gerd.kongsvik@tysnesoppvekst.no
Nils Flakke Kontormedarbeidar    
Avdeling Jupiter 906 58 742  
Avdeling Herkules 468 57 434  
Avdeling Neptun 979 57 732  
Avdeling Tellus 911 17 820  
Avdeling Pluto 902 24 271  
       

Vågsmarka barnehage

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon  
Eldbjørg Knudsen Styrar 988 18 570  
Avdeling Veslefrikk 476 22 477  
Avdeling Askeladden 476 18 269  
       

Skular i Tysnes kommune

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
Tysnes skule Administrasjon 53 43 08 80  
Kari Pettersen Rektor, Tysnes skule 907 50 120 kari.pettersen@tysnesoppvekst.no
Onarheim skule   902 00 616  
Bente Raknes Rektor, Onarheim skule 452 52 954 bente.raknes@tysnesoppvekst.no
Uggdal skule   974 19 290  
Helga Krossnes Sunde Rektor, Uggdal skule   helga.krossnes.sunde@tysnesoppvekst.no
SFO  SFO Onarheim 482 79 365  
       

Kyrkjeverje og prestekontor

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
Sekretariat     kyrkjeverje@tysnes.kommune.no
Marit Isaksen Espedalen Sokneprest 412 62 844 marit.i.espedalen@tysnes.kommune.no
Marianne Storetvedt Fullmektig - sekretariatarb./
Dagleg leiar/kyrkjeverje
481 23 170 marianne.t.storetvedt@tysnes.kommune.no
Andrè Eide Organist 958 82 360 andre.eide.piano@hotmail.com
Heidi Hollekim Trusopplærar 481 23 310 heidi.hollekim.kyrkjekontor@tysnes.kommune.no
       

Teknisk

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
Sekretariat Tittel/arbeidsoppgåver   lt@tysnes.kommune.no
Tommy-René Stordal Fung. Kommunalsjef teknisk etat 907 54 142 tomsto@tysnes.kommune.no
Ingrid T. Stue Konsulent forvaltning 908 94 584 ingrid.tysnes.stue@tysnes.kommune.no
Laila Jane Hope Byggesaksansvarleg 481 39 049 laila.hope@tysnes.kommune.no
Johan Løve Gjersvik Byggesakshandsamar 941 72 072 johan.l.gjersvik@tysnes.kommune.no
Fredrik Winther Sakshandsamar - kart og oppmåling 920 64 377 fredrik.winther@tysnes.kommune.no
Hassan Jama Botan Prosjektingeniør 969 69 479 hassan.jama.botan@tysnes.kommune.no
Janine Freyboth Kart og oppmålingsansvarleg 468 23 314 janine.freyboth@tysnes.kommune.no
Haakon Haaland Kommunalsjef teknisk - i permisjon    

Brann og Eining for teknisk drift

Namn Tittel/arbeidsoppgåver Telefon E-post
Torfinn Kongsvik Brannsjef 975 29 965 torfinn.kongsvik@tysnes.kommune.no
Charles Lunde Einingsleiar drift og vedlikehald 481 08 299 charles.lunde@tysnes.kommune.no
Arvid Lunde Driftsmedarbeidar - bygg 995 48 028 arvid.lunde@tysnes.kommune.no
Jostein Meland Driftsmedarbeidar - bygg 900 92 587 jostein.meland@tysnes.kommune.no
Jostein Mehammer Driftsmedarbeidar - bygg 476 53 331 jostein.mehammer@tysnes.kommune.no
Marius Eikevik Frugård Driftsmedarbeidar - avløp 941 78 492 marius.eikevik.frugaard@tysnes.kommune.no
Juan Maria Luna Moreno Driftsmedarbeidar - vann 904 78 843 jumo@tysnes.kommune.no
Ole Bernt Søreide Driftsmedarbeidar 482 00 389  
Dag Måkestad Fagarbeidar - veg 480 40 074 dag.makestad@tysnes.kommune.no
Martin Heie Kyrkjegardsarbeidar 958 73 707 martin.heie@tysnes.kommune.no
Leif Ove Flygansvær Kyrkjegardsarbeidar 995 87 242 leif.o.flygansvær@tysnes.kommune.no
May Britt Skaten Reinhaldsleiar 481 99 081 may.britt.skaten@tysnes.kommune.no
Beredskapstelefon Vann, avløp og veg 909 44 673