Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Tilsette

E-postadressene nedanfor er ikkje private e-postadresser, men e-postadresser for kvar enkelt stilling. All kommunikasjon vert vurdert for arkivering.

TIPS:
For å finne den du leitar etter: trykk "ctrl" + "f", og begynn og skrive namnet på person eller tittel.

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Kåre Martin Kleppe Ordførar 472 38 850 kaare.m.kleppe@tysnes.kommune.no
Steinar Dalland Rådmann 970 46 500 steinar.dalland@tysnes.kommune.no
       

Sentraladministrasjonen

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Hovudnummer   53 43 70 00 post@tysnes.kommune.no
Telefaks/
Telefaks barnevern
  53 43 70 11  
Åse Dalland Haaland Konsulent/arkivansvarleg 913 22 578 aase.d.haaland@tysnes.kommune.no
  Bibliotek 907 81 338 post@tysnesbibliotek.no
Mats Løve Gjersvik Biblioteksjef   mats.love.gjersvik@tysnes.kommune.no
Steinar Dalland Rådmann 970 46 500 steinar.dalland@tysnes.kommune.no
Anders Teigen Rådgjevar/it-leiar 952 84 301 anders.teigen@tysnes.kommune.no
Synnøve Bakke Kulturkonsulent 977 48 005 synnove.bakke@tysnes.kommune.no
       
Rolf Johan Lunde Økonomisjef 930 82 021 rolf.j.lunde@tysnes.kommune.no
Bente Halvorsen Lunde Økonomikonsulent 947 82 588 bente.h.lunde@tysnes.kommune.no
Astrid Heldal Lønskonsulent 947 85 158 astrid.heldal@tysnes.kommune.no
Nils Flakke Konsulent, fellestenesta 948 17 849 nils.flakke@tysnes.kommune.no
Haakon Haaland Prosjektsjef 958 06 909 haakon.haaland@tysnes.kommune.no
Christophe G. Sundal Prosjektingeniør 975 01 406 cgs@tysnes.kommune.no
Tonje Aakre Personalrådgjevar 921 67 016 tonje.aakre@tysnes.kommune.no
Stine Holum Gjersvik Løns- og personalkonsulent 976 33 534 shg@tysnes.kommune.no
Linda Moberg Konsulent, fellestenesta 976 08 460 linda.moberg@tysnes.kommune.no
Elisabeth Hatteberg Kvalitetsrådgjevar 959 76 353 elisabeth.hatteberg@tysnes.kommune.no
Erik Vågenes Konsulent, fellestenesta 905 06 908 erik.vågenes@tysnes.kommune.no
Rebekka Høgestøl Kulturkonsulent 955 51 807 rebekka.hogestol@tysnes.kommune.no


Barn og familie

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
       
Aud Kaldefoss Kommunalsjef oppvekst 934 02 321 aud.kaldefoss@tysnes.kommune.no
Wenche Fagerbakk Einingsleiar for barnehage 957 48 374 wenche.fagerbakk@tysnes.kommune.no
Yngve Nikolaisen Kulturskulerektor 468 15 697 yngve.nikolaisen@tysnesoppvekst.no
Barnevernvakt

08:00 - 16:00 Barnevernsleiar

16:00 - 08:00 Barnevernvakten i Bergen

919 10 217

55 36 11 80

 
Ingvild A. Hustad Einingsleiar barn og familie / barnevernleiar 971 00 486 ingvild.a.hustad@tysnes.kommune.no
Mailinn Helland Hagen Kontaktperson 902 42 844 mailinn.helland.hagen@tysnes.kommune.no
Eva S. H. Grov Kontaktperson 902 51 107 eva.grov@tysnes.kommune.no
Elin Kleppe Tiltaksarbeidar 996 46 397 elin.kleppe@tysnes.kommune.no
Betsy Nikolaisen Psykisk helsarbeidar for barn og unge 478 76 133 betsy.h.nikolaisen@tysnes.kommune.no
Susanna Heggland Kommunepsykolog 909 53 184 susanna.heggland@tysnes.kommune.no
       

Helsestasjonen/skulehelsetenesta

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Telefaks   53 43 70 81  
Camilla Søreide Helland Helsesjukepleiar 476 18 785 camilla.soreide.helland@tysnes.kommune.no
Kathrine Berrefjord Helsesjukepleiar 415 61 740 Kathrine.Berrefjord@tysnes.kommune.no
Kristine Bjelland Jordmor 909 47 711 Kristine.bjelland@tysnes.kommune.no
       

Helse- og sosialkontoret

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Telefaks   53 43 70 61  
Hildur Heie Kommunalsjef helse og sosial 976 57 601 hildur.heie@tysnes.kommune.no
  Personvernombod/ Konsulent    
Kristine Trane Nav-leiar 900 41 561  
Trine-Lise Aasen Sosialkonsulent
Medarbeidar Tysnes Frivilligsentral
902 29 099 trine.l.aasen@tysnes.kommune.no
Silje Lunde Sosialkonsulent 482 17 576 silje.lunde@tysnes.kommune.no
Inger Børve Kommuneergoterapeut 917 74 276 inger.borve@tysnes.kommune.no
Anne M. Opdal Kommunefysioterapeut 909 97 478 anne.opdal@tysnes.kommune.no
Nancie Luth-Hanssen  Spesialfysioterapeut 994 89 352 nancie.luth-hanssen@tysnes.kommune.no
Synnøve P. Espelund Psykisk helsearbeidar 977 01 407 synnoeve.espelund@tysnes.kommune.no
Elin Meland Psykisk helsearbeidar 469 07 885 elin.meland@tysnes.kommune.no
Ruth Johanne Dalland Psykisk helsearbeidar 902 89 644 rut.johanne.dalland@tysnes.kommune.no
Per Verner Aase Dagleg leiar Tysnes Frivilligsentral 995 65 928 per.verner.aase@tysnes.kommune.no
       

Tysnes Omsorgssenter

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Helga Nilsen Boland Einingsleiar Tysnes omsorgssenter 951 76 846 helga.n.boland@tysnes.kommune.no
Heidi Lohne Avdelingssjukepleiar 1. høgda   heidi.lohne@tysnes.kommune.no 
Anne Cecilie Lunde Avdelingssjukepleiar 2. høgda 417 07 983 anne.c.lunde@tysnes.kommune.no 
Avdeling Fjorden 1. høgda 417 07 982  
Avdeling Nuten 2. høgda 417 07 980  
Avdeling Såto 2. høgda 417 07 981  
Dagsenter for eldre   417 07 985  
Jorunn Opdal Kjøkkensjef 417 07 984 jorunn.opdal@tysnes.kommune.no
Linda N. Fagerbakk Sjukepleiar 1. høgda   Linda.Nordtveit.Fagerbakk@tysnes.kommune.no
Camilla Sjøvoll Sjukepleiar 2. høgda   Camilla.Sjovold@tysnes.kommune.no
       

Heimeteneste

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Birthe Tveit Einingsleiar 918 22 616 birthe.tveit@tysnes.kommune.no
Margrete Klemmetsby Avdelingssjukepleiar 957 09 513  margrete.klemmetsby@tysnes.kommune.no
Therece Aga Kreftsjukepleiar 901 59 411 therece.aga@tysnes.kommune.no
Magnhild Kleppe Hjelpepleiar/hørselskontakt 957 09 536 magnhild.kleppe@tysnes.kommune.no
       
  NYE NUMMER TIL VAKT OPEN OMSORG    
Vakt på Onarheim Mellom kl. 0730 - 2200 979 90 051  
Vakt i Våge Mellom kl. 0730 - 2200 979 90 050  
Vakt i Uggdal Mellom kl. 0730 - 2200 979 90 047  
Omsorg Plus Mellom kl. 0730 - 2200 979 90 043  
Nattpatruljen Mellom kl. 2200 - 0730 979 90 042  
       

Dagsenteret Grendatun

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Dagsenteret Hovudnummer 948 79 519  
MA-KA Kafé 476 27 013  
       

Vågsmarka bufellesskap

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Vågsmarka Bufellesskap Hovudnummer 475 12 624  
Benedicte Lundevold Avdelingsleiar   benedicte.lundevold@tysnes.kommune.no
       

Haugen bufellesskap

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Haugen bufellesskap Hovudnummer 468 33 153  
Irene Røssland Avdelingsleiar

975 89 023

(mellom kl. 7.30-15)

irene.rossland@tysnes.kommune.no

Aktivitetssenter psykisk helse, Våge

Aktivitetssenteret   53 43 28 33  
       

Legekontoret

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Sekretariat   481 13 661 lege@tysnes.kommune.no
Telefaks   53 43 70 81  
Anita Midtun Kommuneoverlege 53 43 70 80 anita.midtun@tysnes.kommune.no
Andreas Wibe Jacobsen Lege 53 43 70 80 andreas.wibe.jacobsen@tysnes.kommune.no
Victor Markov Lege 53 43 70 80 victor.markov@tysnes.kommune.no
Britt Mehammer Kontorleiar/
Bioingeniør
996 34 007 britt.mehammer@tysnes.kommune.no
Torild Nesland Helsesekretær 911 56 467 torild.nesland@tysnes.kommune.no
Anni Myklestad Sjukepleiar 412 50 314 anni.myklestad@tysnes.kommune.no
Bodil Skaaheim Sjukepleiar 990 21 422 bodil.skaaheim@tysnes.kommune.no
  Legevakt 116117  
       

Barnehagar i Tysnes kommune

Lunde barnehage

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Monica Løvås Styrar 904 50 017 monica.lovaas@tysnesoppvekst.no
Avdeling Nordavind 904 05 017  
Avdeling Sønnavind 974 97 474  
       

Onarheim barnehage

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Marianne Tvedt Styrar 995 34 447 marianne.tvedt@tysnesoppvekst.no
Avdeling Lillebjørn 905 25 072  
Avdeling Storebjørn 974 16 337  
       

Stjernereiso barnehage

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Gerd Kongsvik Styrar 993 66 482 gerd.kongsvik@tysnesoppvekst.no
Nils Flakke Kontormedarbeidar    
Avdeling Jupiter 906 58 742  
Avdeling Herkules 468 57 434  
Avdeling Neptun 979 57 732  
Avdeling Tellus 911 17 820  
Avdeling Pluto 902 24 271  
       

Vågsmarka barnehage

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Eldbjørg Knudsen Styrar 988 18 570  
Avdeling Veslefrikk 476 22 477  
Avdeling Askeladden 476 18 269  
       

Skular i Tysnes kommune

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Tysnes skule Administrasjon 53 43 08 80  
Cicilie Mette Lund Rektor, Tysnes skule 959 77 355 cicilie.mette.lund@tysnesoppvekst.no
Uggdal skule   974 19 290  
Bente Raknes Rektor, Uggdal skule 452 52 954 bente.raknes@tysnesoppvekst.no
Onarheim skule   902 00 616  
Audun Aarbakke Rektor, Onarheim skule 414 66 068 audun.aarbakke@tysnesoppvekst.no
SFO  SFO Onarheim 482 79 365  
       

Kyrkjeverje og prestekontor

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Sekretariat     kyrkjeverje@tysnes.kommune.no
Marit Isaksen Espedalen Sokneprest 412 62 844 marit.i.espedalen@tysnes.kommune.no
Marianne Storetvedt Fullmektig - sekretariatarb./
Dagleg leiar/kyrkjeverje
481 23 170 marianne.t.storetvedt@tysnes.kommune.no
Andrè Eide Organist 958 82 360 andre.eide.piano@hotmail.com
Heidi Hollekim Trusopplærar 481 23 310 heidi.hollekim.kyrkjekontor@tysnes.kommune.no
       

Eining for forvaltning

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Sekretariat Tittel/arbeidsoppgåver   lt@tysnes.kommune.no
Ingrid T. Stue Konsulent Fellestenesta / renovasjon 908 94 584 ingrid.tysnes.stue@tysnes.kommune.no
Laila Jane Hope Einingsleiar forvaltning 481 39 049 laila.hope@tysnes.kommune.no
Johan Løve Gjersvik Byggesakshandsamar 941 72 072 johan.l.gjersvik@tysnes.kommune.no
Morten Anthonessen Fagansvarleg plan 922 61 413 morten.anthonessen@tysnes.kommune.no
Janine Freyboth Kart og oppmålingsansvarleg 468 23 314 janine.freyboth@tysnes.kommune.no
Fredrik Winther Sakshandsamar kart og oppmålingsavdelinga 920 64 377 fredrik.winther@tysnes.kommune.no
       

Eining for brann og teknisk drift

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Torfinn Kongsvik Brannsjef 975 29 965 torfinn.kongsvik@tysnes.kommune.no
Charles Lunde Einingsleiar drift og vedlikehald 481 08 299 charles.lunde@tysnes.kommune.no
Alfredas Gurskis Driftsmedarbeidar - bygg 995 48 028 alfredas.gurskis@tysnes.kommune.no
Jostein Meland Driftsmedarbeidar - bygg 900 92 587 jostein.meland@tysnes.kommune.no
Jostein Mehammer Driftsmedarbeidar - bygg 476 53 331 jostein.mehammer@tysnes.kommune.no
Marius Eikevik Frugård Driftsmedarbeidar - avløp 941 78 492 marius.eikevik.frugaard@tysnes.kommune.no
Juan Maria Luna Moreno Driftsmedarbeidar - vann 904 78 843 jumo@tysnes.kommune.no
Ole Bernt Søreide Driftsmedarbeidar 482 00 389  
Dag Måkestad Fagarbeidar - veg 480 40 074 dag.makestad@tysnes.kommune.no
Sigurd Hansen Kyrkjegardsarbeidar/Driftsmedarbeidar 995 87 242 sigurd.hansen@tysnes.kommune.no
Leif Ove Flygansvær Kyrkjegardsarbeidar 995 87 242 leif.o.flygansvær@tysnes.kommune.no
May Britt Skaten Reinhaldsleiar 481 99 081 may.britt.skaten@tysnes.kommune.no
Beredskapstelefon Vann, avløp og veg 909 44 637