Stjernereiso barnehage

Stjernereiso barnehage.jpg

Stjernereiso barnehage er ein 5 avdelingsbarnehage med 96 plassar. Barnehagen ligg ved sida av Uggdal skule, som gjer til at overgangen mellom barnehage og skule ikkje vert for stor.

Barnehagen  ligg med skogsområder på alle kantar. Skogen, og områda rundt barnehagen vert flittig nytta av alle avdelingane. Me har og ein Lavvo i gangaavstand til barnehagen, denne vert mest nytta av borna frå 3 år og oppover og er kome til som ein del av barnehagen si utegruppe.

Samarbeidsutvalget

 

Vår Kommune rep er Anne Merete Fjeldstad Foreldrerepresentantar er Maria Therese  Alvalos - Rønneseth Hilde Marie Flakke Vara /Yngve Vevatne

 

 

Bilde1
Stjernehagen vår
Omsorg
Tema 2022 2023
d9401ff1-7c15-4016-b3ef-df99e7bf51b3
7cd8480f-7ed1-4f44-85c8-8a5202345378

Kontakt oss

Stjernereiso barnehage

Styrar: Gerd Kongsvik
Mobil: 993 66 482
Epost: gerd.kongsvik@tysnesoppvekst.no

Adresse: Dalsvegen 7, 5685 Uggdal

Pluto: 902 24 271
Tellus utegruppe: 911 17 820
Herkules: 468 57 434
Neptun: 979 57 732
Jupiter: 906 58 742