Det er tilbod om SFO ved Uggdal og Onarheim skule.

SFO opnar kl. 06.30 og stenger kl. 16.30

 

SFO takstar gjeldande for skuleåret 2022/2023

 

5 dagar 2.936 kr.

4 dagar 2.516 kr.

3 dagar 2.097 kr.

2 dagar 1.355 kr.

Ekstra ferieveke (heil) 1.258 kr. (Dvs. 250 kr. pr. dag) + 20 kr. for smørje-/varmlunsj

 

Søskenrebatt

SFO har søskenmoderasjonsordning der ein vil få 50% rabatt frå barn nr. 2

 

Gratis opphaldstid for 1. klassingar

Frå hausten 2022 har regjeringa bestemt at alle 1.klassingar skal få 12 t/v gratis opphald i SFO.

Dette betyr at eit fråtrekk på den månadlege fakturaen tilsvarande to dagar.