Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
sfo

Skulefritidsordning

SFO og barn.jpg

I utgangspunktet vert det gjeve tilbod om SFO ved alle skulane som har småskuleelevar. Men i følgje vedtektene må det vera minst 6 born som melder seg på før tilbodet vert etablert.  Utmeldingar i løpet av året kan også føra til at SFO-tilbodet vert redusert/lagt ned. For tida er det SFO-tilbod ved  Onarheim og  Uggdal  skule.  Uggdal skule har tilbod alle dagar.  Rektor ved den einskilde skulen kan gje nærare opplysningar om tilbodet.

 

SFO takstar gjeldande frå 01.01.2021


Full plass:
2856

Fire dagar, 80% plass: 2448

Tre dagar, 60% plass 2040

Heil veke ved skulefri 1.224

Det vert gjeven 50 % søskenmoderasjon for kvart barn utover eitt.

 

Prisane for 2020:

Full plass 2800

Fire dagar, 80% plass 2400

Tre dagar, 60% plass 2000

Heil veke ved skulefri 1200

Det vert gjeven 50 % søskenmoderasjon for kvart barn utover eitt.