20. nov. 2020 kl. 09:53

Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
sfo

Skulefritidsordning

SFO og barn.jpg

I utgangspunktet vert det gjeve tilbod om SFO ved alle skulane som har småskuleelevar. Men i følgje vedtektene må det vera minst 6 born som melder seg på før tilbodet vert etablert.  Utmeldingar i løpet av året kan også føra til at SFO-tilbodet vert redusert/lagt ned. For tida er det SFO-tilbod ved  Onarheim og  Uggdal  skule.  Uggdal skule har tilbod alle dagar.  Rektor ved den einskilde skulen kan gje nærare opplysningar om tilbodet.


SFO takstar: Frå og med 01.01.2020


Heil plass 2.800,-

Fire dagar 80% plass 2.400,-

Tre dagar 60% plass 2.000,-

Heil veke ved skulefri 1.200,-

Det vert gjeven 50 % søskenmoderasjon for kvart barn utover eitt.