Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Bilete Svarvahella

Reguleringsplan for Svarvahella

Formannskapet vedtok i møte 05.02.14 å leggja framlegg til reguleringsplan for Svarvahella, del av gnr.75 bnr.3 m.fl., ut til offentleg ettersyn.

Kontakt oss

Planar

Fagansvarleg plan
Morten Anthonessen
Telefon: 922 61 413

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal