20. nov. 2020 kl. 09:53

Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Postliste

Rett til innsyn

Tysnes kommune publiserer postliste på Tysnes kommune sine heimesider. Postlistene blir publiserte kvar tysdag (for dokument torsdag, fredag og måndag) og torsdag (for dokument tysdag, onsdag.) Dette er reglen. I jule- og sommarfeirer kan det vera avvik.

Innsyn i sakshandsaminga auker innbyggjarane sitt engasjement for lokaldemokratiet, og gjev dessutan moglegheit til å kontrollera og påvirka kommunen som verksemd.

Finn du likevel ikkje saka di kan det ha ulike årsaker.

Dokument vert automatisk fjerna frå innsyn etter 3. månader Du har likevel rett til å be om innsyn. Kontakt fellestenesta for hjelp.

Krav om innsyn vert å senda til post@tysnes.kommune.no. Du kan bruka bestillerknappen bak postjournalen du ønskjer innsyn i.

For meir informasjon - sjå her: Rett til innsyn.pdf

Offentleglova

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: Anine Mølmen Andresen
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Andersland Bygg AS
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Fylkesmannen I Vestland, Vestland Fylkeskommune
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: FYLKESMANNEN I VESTLAND
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Vestland Fylkeskommune, Fylkesmannen I Vestland
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: Eva Gripne Svalland
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: Bjarke Amundsen
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: Magnar Solheim
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: Åse Sundal
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Geir Hermod Mehammer
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Anne Margrete Opdal
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Per Vermedal
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Håkon Iver Høviskeland
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Sjøtroll Havbruk AS
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Gunvor Sundal Davidsen
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: John Borgen
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Dag Geir Tornes
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Marta Flatråker
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Tor Erik Thunold
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Kai Eggers
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Rune Klette
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: Tysnes kommune
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Per Magne Kåstad
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Gunn Tove Flatråker
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Ingebrigt Vermedal
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Ove Lien
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: Trine Reinertsen
Dato: 23.11.2020 - Mottakar: lareina@online.no
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: postmottak@arkivverket.no
Dato: 23.11.2020 - Avsendar: Brynjulf Dalland

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal