Postliste

Rett til innsyn

Tysnes kommune publiserer postliste på Tysnes kommune sine heimesider. Postlistene blir publiserte kvar tysdag (for dokument torsdag, fredag og måndag) og torsdag (for dokument tysdag, onsdag.) Dette er reglen. I jule- og sommarfeirer kan det vera avvik.

Innsyn i sakshandsaminga auker innbyggjarane sitt engasjement for lokaldemokratiet, og gjev dessutan moglegheit til å kontrollera og påvirka kommunen som verksemd.

Finn du likevel ikkje saka di kan det ha ulike årsaker.

Dokument vert automatisk fjerna frå innsyn etter 3. månader Du har likevel rett til å be om innsyn. Kontakt fellestenesta for hjelp.

Krav om innsyn vert å senda til post@tysnes.kommune.no. Du kan bruka bestillerknappen bak postjournalen du ønskjer innsyn i.

For meir informasjon - sjå her: Rett til innsyn.pdf

Offentleglova

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Alsaker Fjordbruk AS
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: *****************
Dato: 13.11.2019 - Avsendar: Terje Hagen
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Helga Kristine Haaland
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Solheim Byggkonsult
Dato: 13.11.2019 - Avsendar: *****************
Dato: 13.11.2019 - Avsendar: FYLKESMANNEN I VESTLAND
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Solheim Byggkonsult
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Fylkesmannen I Vestland, Hordaland Fylkeskommune
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: *****************
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Hordaland Fylkeskommune
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Ole Kristian Hope
16/182-85 KOMMUNEPINS
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Marian Dan
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Harald Heie
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Engevik & Tislevoll AS
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Onarheim Bruk AS
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Fylkesmannen I Vestland, Hordaland Fylkeskommune
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Karl Lunde, Lorentz Lunde, Kari Strøm
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Olav Laukhamar
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Andersland Bygg AS
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Andersland Bygg AS
Dato: 13.11.2019 - Avsendar: Grete Anuglen
Dato: 13.11.2019 - Avsendar: may-linn@hillerenprosjektering.no
Dato: 13.11.2019 - Avsendar: Ørjan Lavik
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Helga Kristine Haaland
Dato: 13.11.2019 - Avsendar: Hillern Prosjektering
Dato: 13.11.2019 - Mottakar: Fylkesmannen I Vestland, Hordaland Fylkeskommune

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal