Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Postliste

Rett til innsyn

Tysnes kommune publiserer postliste på Tysnes kommune sine heimesider. Postlistene blir publiserte kvar tysdag (for dokument torsdag, fredag og måndag) og torsdag (for dokument tysdag, onsdag.) Dette er reglen. I jule- og sommarfeirer kan det vera avvik.

Innsyn i sakshandsaminga auker innbyggjarane sitt engasjement for lokaldemokratiet, og gjev dessutan moglegheit til å kontrollera og påvirka kommunen som verksemd.

Finn du likevel ikkje saka di kan det ha ulike årsaker.

Dokument vert automatisk fjerna frå innsyn etter 3. månader Du har likevel rett til å be om innsyn. Kontakt fellestenesta for hjelp.

Krav om innsyn vert å senda til post@tysnes.kommune.no. Du kan bruka bestillerknappen bak postjournalen du ønskjer innsyn i.

For meir informasjon - sjå her: Rett til innsyn.pdf

Offentleglova

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: BrittHelen Aasbø
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: STATSFORVALTAREN I VESTLAND
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 13.10.2021 - Mottakar: Fagforbundet Tysnes
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: Bufetat
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 13.10.2021 - Mottakar: Knut Rogde, Erna Amanda Bergliot Drange, Helge Hauge, Ingeborg Tysnes, Benedicte Lundevold, Else Marit Særsten, Lorentz Lunde, Lars Enes, Ingebjørg Hatteberg
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: Kari-Ann Leknes
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: Lisa Magnor
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 13.10.2021 - Mottakar: Älvsbyhus Norge AS
Dato: 13.10.2021 - Mottakar: Erling Gurvin
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: Tysnes Sogelag
Dato: 13.10.2021 - Mottakar: *****************
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: STATSFORVALTAREN I VESTLAND
Dato: 13.10.2021 - Mottakar: Erling Prestbø
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 13.10.2021 - Mottakar: Tysnes kommune
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: HansHalvor Kvåle
Dato: 13.10.2021 - Mottakar: Martine Dyrdal
Dato: 13.10.2021 - Mottakar: Vestland fylkeskommune
Dato: 13.10.2021 - Mottakar: Bengt Andy Bergesen
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 13.10.2021 - Mottakar: audunbergensen@gmail.com
Dato: 13.10.2021 - Avsendar: *****************

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal