Postliste

Rett til innsyn

Tysnes kommune publiserer postliste på Tysnes kommune sine heimesider. Postlistene blir publiserte kvar tysdag (for dokument torsdag, fredag og måndag) og torsdag (for dokument tysdag, onsdag.) Dette er reglen. I jule- og sommarfeirer kan det vera avvik.

Innsyn i sakshandsaminga auker innbyggjarane sitt engasjement for lokaldemokratiet, og gjev dessutan moglegheit til å kontrollera og påvirka kommunen som verksemd.

Finn du likevel ikkje saka di kan det ha ulike årsaker.

Dokument vert automatisk fjerna frå innsyn etter 3. månader Du har likevel rett til å be om innsyn. Kontakt fellestenesta for hjelp.

Krav om innsyn vert å senda til post@tysnes.kommune.no. Du kan bruka bestillerknappen bak postjournalen du ønskjer innsyn i.

For meir informasjon - sjå her: Rett til innsyn.pdf

Offentleglova

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 01.07.2020 - Mottakar: Arild Teigland Gjerstad
Dato: 01.07.2020 - Mottakar: Arild Teigland Gjerstad
Dato: 01.07.2020 - Mottakar: Geir Vatne
Dato: 01.07.2020 - Mottakar: *****************
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: FYLKESMANNEN I ROGALAND
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: KVINNHERAD KOMMUNE
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: Vidar Lunde
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: Øyvind Bugge
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: Magnar Solheim
Dato: 01.07.2020 - Mottakar: Kåre Martin Kleppe
Dato: 01.07.2020 - Mottakar: Kåre Martin Kleppe
Dato: 01.07.2020 - Mottakar: Kåre Martin Kleppe
20/171-3 TENESTEBEVIS
Dato: 01.07.2020 - Mottakar: *****************
Dato: 01.07.2020 - Mottakar: *****************
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: Statens Kartverk
Dato: 01.07.2020 - Mottakar: Rivenes AS
Dato: 01.07.2020 - Mottakar: Rivenes AS
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: Tysnes kommune
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 01.07.2020 - Mottakar: *****************
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 01.07.2020 - Mottakar: Botakst AS
Dato: 01.07.2020 - Avsendar:
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: Tysnes kommune
Dato: 01.07.2020 - Avsendar: Tysnes kommune
Dato: 01.07.2020 - Mottakar: *****************
Dato: 01.07.2020 - Mottakar: *****************

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal