Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Postliste

Rett til innsyn

Tysnes kommune publiserer postliste på Tysnes kommune sine heimesider. Postlistene blir publiserte kvar tysdag (for dokument torsdag, fredag og måndag) og torsdag (for dokument tysdag, onsdag.) Dette er reglen. I jule- og sommarfeirer kan det vera avvik.

Innsyn i sakshandsaminga auker innbyggjarane sitt engasjement for lokaldemokratiet, og gjev dessutan moglegheit til å kontrollera og påvirka kommunen som verksemd.

Finn du likevel ikkje saka di kan det ha ulike årsaker.

Dokument vert automatisk fjerna frå innsyn etter 3. månader Du har likevel rett til å be om innsyn. Kontakt fellestenesta for hjelp.

Krav om innsyn vert å senda til post@tysnes.kommune.no. Du kan bruka bestillerknappen bak postjournalen du ønskjer innsyn i.

For meir informasjon - sjå her: Rett til innsyn.pdf

Offentleglova

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 24.02.2021 - Mottakar: Lars Solberg
20/156-24 TENESTEBEVIS
Dato: 24.02.2021 - Mottakar: *****************
Dato: 24.02.2021 - Avsendar: Arne Kvamme
Dato: 24.02.2021 - Mottakar: Bladet Tysnes AS
Dato: 24.02.2021 - Avsendar: PerMagne Gjellefall
Dato: 24.02.2021 - Avsendar: MagnusHovda Bergersen
Dato: 24.02.2021 - Avsendar: Eirik Fjeldtvedt
Dato: 24.02.2021 - Avsendar: JanErikLangeland Dahl
Dato: 24.02.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 24.02.2021 - Mottakar: Ole Dalsgård
Dato: 24.02.2021 - Mottakar: *****************
Dato: 24.02.2021 - Mottakar: Yngve Nicoklaisen, Aksel Lunde, Synnøve Vines, Jan Belt, Mats Løve Gjersvik, May Britt Skaten, Jostein Meland, Charles Lunde, Øystein Vaage, Atle Birkeland, Morten Haaland, Steinar Dalland
Dato: 24.02.2021 - Avsendar: PerMagne Gjellefall
Dato: 24.02.2021 - Avsendar: KurtRichard Brekke
Dato: 24.02.2021 - Avsendar: Ørjan Godø

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal