Postliste

Rett til innsyn

Tysnes kommune publiserer postliste på Tysnes kommune sine heimesider. Postlistene blir publiserte kvar tysdag (for dokument torsdag, fredag og måndag) og torsdag (for dokument tysdag, onsdag.) Dette er reglen. I jule- og sommarfeirer kan det vera avvik.

Innsyn i sakshandsaminga auker innbyggjarane sitt engasjement for lokaldemokratiet, og gjev dessutan moglegheit til å kontrollera og påvirka kommunen som verksemd.

Finn du likevel ikkje saka di kan det ha ulike årsaker.

Dokument vert automatisk fjerna frå innsyn etter 3. månader Du har likevel rett til å be om innsyn. Kontakt fellestenesta for hjelp.

Krav om innsyn vert å senda til post@tysnes.kommune.no. Du kan bruka bestillerknappen bak postjournalen du ønskjer innsyn i.

For meir informasjon - sjå her: Rett til innsyn.pdf

Offentleglova

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 23.09.2020 - Mottakar: *****************
Dato: 23.09.2020 - Mottakar: *****************
Dato: 23.09.2020 - Avsendar: FYLKESMANNEN I VESTLAND
Dato: 23.09.2020 - Mottakar: Rolf Inge Jacobsen
20/109-20 HEVING AV SAK
Dato: 23.09.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.09.2020 - Mottakar: Rolf Inge Jacobsen
Dato: 23.09.2020 - Mottakar: Oddvar Lunde
Dato: 23.09.2020 - Mottakar: Mark Alan Van Schaack
Dato: 23.09.2020 - Avsendar: Onarheim Idrettslag v/Morten Nordal
Dato: 23.09.2020 - Mottakar: Andersland Bygg AS
Dato: 23.09.2020 - Mottakar: Hope Bygg AS
Dato: 23.09.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 23.09.2020 - Mottakar: Gunvor Leknes Auran, Magnhild Møllerup Bang, Inger Beltestad, Knut Arne Bessesen, Kjell Halvard Brekke, Sigrid Gjerstad, Erling Hauge Hansen, Sigmund Haukefær, Aksel Rigmund Hjelland, Konrad Roer Jensen, Berit Korsnes, Unn Kaastad, Berit Marie Lavik, Liv Leite, Berit Johanne Lid, Alf Terje Myklebust, Arne Mæland, Asbjørn Opdal, Ingarth Rojahn, Helge Sandvik, Gunnlaug Margrethe Røsbø Skår, Arne Sigmund Våmartveit, Jan Økland, Marta Andrea Aasheim

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal