Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Postliste

Rett til innsyn

Tysnes kommune publiserer postliste på Tysnes kommune sine heimesider. Postlistene blir publiserte kvar tysdag (for dokument torsdag, fredag og måndag) og torsdag (for dokument tysdag, onsdag.) Dette er reglen. I jule- og sommarfeirer kan det vera avvik.

Innsyn i sakshandsaminga auker innbyggjarane sitt engasjement for lokaldemokratiet, og gjev dessutan moglegheit til å kontrollera og påvirka kommunen som verksemd.

Finn du likevel ikkje saka di kan det ha ulike årsaker.

Dokument vert automatisk fjerna frå innsyn etter 3. månader Du har likevel rett til å be om innsyn. Kontakt fellestenesta for hjelp.

Krav om innsyn vert å senda til post@tysnes.kommune.no. Du kan bruka bestillerknappen bak postjournalen du ønskjer innsyn i.

For meir informasjon - sjå her: Rett til innsyn.pdf

Offentleglova

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 21.04.2021 - Avsendar: STATSFORVALTAREN I VESTLAND
Dato: 21.04.2021 - Avsendar: Bjarke Amundsen
Dato: 21.04.2021 - Mottakar: Grung Arkitektur AS
Dato: 21.04.2021 - Avsendar: Midthordland kompetanseregion
Dato: 21.04.2021 - Mottakar: Linda Øen
Dato: 21.04.2021 - Avsendar: Synnøve Intern arkivering
Dato: 21.04.2021 - Avsendar: Intern arkivering
Dato: 21.04.2021 - Avsendar: PerVerner Aase
Dato: 21.04.2021 - Avsendar: Tysneskommune fellestenesta
Dato: 21.04.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 21.04.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 21.04.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 21.04.2021 - Avsendar: Lise Marie Evensen Statnett SF
Dato: 21.04.2021 - Avsendar: STATSFORVALTAREN I VESTLAND
Dato: 21.04.2021 - Avsendar: STATSFORVALTAREN I VESTLAND
Dato: 21.04.2021 - Avsendar: Tysneskommune fellestenesta
Dato: 21.04.2021 - Avsendar: Bjarke Amundsen
Dato: 21.04.2021 - Avsendar: Statens Kartverk
Dato: 21.04.2021 - Mottakar: Michaela Naunheim

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal