Postliste

Rett til innsyn

Tysnes kommune publiserer postliste på Tysnes kommune sine heimesider. Postlistene blir publiserte kvar tysdag (for dokument torsdag, fredag og måndag) og torsdag (for dokument tysdag, onsdag.) Dette er reglen. I jule- og sommarfeirer kan det vera avvik.

Innsyn i sakshandsaminga auker innbyggjarane sitt engasjement for lokaldemokratiet, og gjev dessutan moglegheit til å kontrollera og påvirka kommunen som verksemd.

Finn du likevel ikkje saka di kan det ha ulike årsaker.

Dokument vert automatisk fjerna frå innsyn etter 3. månader Du har likevel rett til å be om innsyn. Kontakt fellestenesta for hjelp.

Krav om innsyn vert å senda til post@tysnes.kommune.no. Du kan bruka bestillerknappen bak postjournalen du ønskjer innsyn i.

For meir informasjon - sjå her: Rett til innsyn.pdf

Offentleglova

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 10.05.2022 - Mottakar: *****************
Dato: 10.05.2022 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 10.05.2022 - Avsendar: STATSFORVALTAREN I VESTLAND
Dato: 10.05.2022 - Avsendar: Harald Aarbakke
Dato: 10.05.2022 - Avsendar: SveinOve Nilsen
Dato: 10.05.2022 - Avsendar: Ørjan Lavik
Dato: 10.05.2022 - Avsendar: MagnarSolheim gmail
Dato: 10.05.2022 - Mottakar: Kjell Halvard Brekke
Dato: 10.05.2022 - Mottakar: A Dalland Transport
Dato: 10.05.2022 - Mottakar: Wenche Tornes
Dato: 10.05.2022 - Mottakar: Maria Therese Avalos-Rønneseth
Dato: 10.05.2022 - Avsendar: Halsen, Alf
Dato: 10.05.2022 - Avsendar: Erling Gurvin
Dato: 10.05.2022 - Mottakar: Eirik Fjeldtvedt, Annlaug Larsen Fjeldtvedt, Astrid Vevatne

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal