Postliste

Rett til innsyn

Tysnes kommune publiserer postliste på Tysnes kommune sine heimesider. Postlistene blir publiserte kvar tysdag (for dokument torsdag, fredag og måndag) og torsdag (for dokument tysdag, onsdag.) Dette er reglen. I jule- og sommarfeirer kan det vera avvik.

Innsyn i sakshandsaminga auker innbyggjarane sitt engasjement for lokaldemokratiet, og gjev dessutan moglegheit til å kontrollera og påvirka kommunen som verksemd.

Finn du likevel ikkje saka di kan det ha ulike årsaker.

Dokument vert automatisk fjerna frå innsyn etter 3. månader Du har likevel rett til å be om innsyn. Kontakt fellestenesta for hjelp.

Krav om innsyn vert å senda til post@tysnes.kommune.no. Du kan bruka bestillerknappen bak postjournalen du ønskjer innsyn i.

For meir informasjon - sjå her: Rett til innsyn.pdf

Offentleglova

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 24.02.2020 - Mottakar: Camilla Solheim
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: *****************
20/67-19 AVVIKSRAPPORT
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 24.02.2020 - Mottakar: Ove Lien, Torhild Heggland Lien
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: Bjarke Amundsen
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: Solveigde Lange
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: Solveigde Lange
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: Solveigde Lange
20/67-20 AVVIKSRAPPORT
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: *****************
20/67-21 AVVIKSRAPPORT
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: *****************
20/67-22 AVVIKSRAPPORT
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: *****************
20/67-23 AVVIKSRAPPORT
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 24.02.2020 - Mottakar: Kartverket, Tinglysing
20/67-24 AVVIKSRAPPORT
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 24.02.2020 - Mottakar: CamillaSolheim (Camilla.Solheim@a2g.no)
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: Ingrid Tysnes Stue
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: Engevik Byggdesign
Dato: 24.02.2020 - Mottakar: Even Heggland Lien
Dato: 24.02.2020 - Mottakar: Ove Lien, Torhild Heggland Lien
Dato: 24.02.2020 - Mottakar: Hillesvik Eiendom AS
Dato: 24.02.2020 - Mottakar: Ørjan Lavik Folgerø
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 24.02.2020 - Avsendar: *****************

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal