Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Postliste

Rett til innsyn

Tysnes kommune publiserer postliste på Tysnes kommune sine heimesider. Postlistene blir publiserte kvar tysdag (for dokument torsdag, fredag og måndag) og torsdag (for dokument tysdag, onsdag.) Dette er reglen. I jule- og sommarfeirer kan det vera avvik.

Innsyn i sakshandsaminga auker innbyggjarane sitt engasjement for lokaldemokratiet, og gjev dessutan moglegheit til å kontrollera og påvirka kommunen som verksemd.

Finn du likevel ikkje saka di kan det ha ulike årsaker.

Dokument vert automatisk fjerna frå innsyn etter 3. månader Du har likevel rett til å be om innsyn. Kontakt fellestenesta for hjelp.

Krav om innsyn vert å senda til post@tysnes.kommune.no. Du kan bruka bestillerknappen bak postjournalen du ønskjer innsyn i.

For meir informasjon - sjå her: Rett til innsyn.pdf

Offentleglova

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *****************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *****************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Norsk fysioterapiforbund
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Andersland Bygg AS
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *****************
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: STATSFORVALTAREN I VESTLAND
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *****************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *****************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *****************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *****************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *****************
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: MagnarSolheim gmail
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Trond Hollekim
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Sigvard Madsen
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: MagnarSolheim gmail
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Tysnes Kommune
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Ingrid Tysnes Stue
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Att: Kamilla Sørensen Privatmegleren SYD
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Andersland Bygg AS
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Bjarke Amundsen
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Onarbu AS
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Vegard Smievoll
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Vegard Smievoll
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Turid Andreassen
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Trond Hollekim
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: *****************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: MagnarSolheim gmail
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Onarbu AS
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: SLab AS
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: SLab AS

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal