Ordførar

26. 10. 15

Ordførar
Kåre Martin Kleppe

Ordføraren er leiar for det politiske styringssystemet i kommunen.

Han skal saman med rådmannen stå for kontakten med næringslivet. Ordføraren har kontorplass i sentraladministrasjonen. Han kan alltid kontaktast på e-post og telefon.

E-post: kaare.m.kleppe@tysnes.kommune.no
Tlf: 472 38 850

Ordføraren[1]